กัมพูชา

สินค้าและกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา  หรือ ก็อมปุเจีย มีชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในประเทศของกลุ่มอาเซียน ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีประชากรกัมพูชาประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะมีชาวกัมพูชา 90% ก็ยังมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจาม และชาวเขากว่า 30 เผ่า มีศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ มีเมืองหลวงกัมพูชาคือ พนมเปญ มีภาษาหลักเป็นภาษาเขมร มีกลุ่มผู้สูงอายุสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ เกิดจากการเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

ภูมิประเทศของกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ซึ่งมีทั้งที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยลักษณะของประเทศคล้ายชามอ่าง คือมีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยภูเขา มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก ภูมิอากาศของกัมพูชา มีอากาศแบบร้อนชื้นแถบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) โดยที่เดือนเมษายนร้อนที่สุด เดือนมกราคมหนาวที่สุด ปละเดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด

หน่วยเงินใช้หน่วย เรียล KHR (1 บาทประมาณ 125 เรียล) ดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวน อาหารกัมพูชายอดนิยมคือ อาม็อก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกัมพูชาคือนครวัด นครธม ร่องรอยของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตที่ทั้งสวยงามและน่าค้นหา จนมีคำกล่าวที่ว่า "See Angor and Die"

แผนที่ประเทศกัมพูชา

บัตร พาส กิจกรรมกัมพูชาแนะนำ

Pocket WiFi กัมพูชา | นั่งรถ Hop-On Hop-off ที่ทุ่งสังหารและพิพิธภัณฑ์ตวลสเลง

สถานที่เที่ยวกัมพูชายอดนิยม

พนมเปญ | เสียมเรียบ | นครวัดนครธม | ปราสาทบายน | ปราสาทตาพรม | ปราสาทพนมบาเค็ง | ปราสาทบันทายศรี | โตนเลสาบ | พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace Of Phnom penh) | เมืองพระสีหนุ (Sihanoukville)  | เมืองรัตนคีรี (Rattanakiri City) | เมืองกำปอต (Kampot)ตลาดใหม่ (Central Market) หรือตลาดพซาทะไม (Psah Thom Thmey)พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา (National Museum)


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชา

กัมพูชาแบ่งเขตการปกครอเป็น 25 จังหวัด (รวมเมืองหลวง) แต่ละจังหวัดจะแบ่งเป็นเทศบาลและอำเภอ มีทั้งหมด 159 อำเภอ และ 26 เทศบาล แต่ละอำเภอและเทศบาลแบ่งเป็นตำบล และแต่ละตำบลแบ่งเป็นหมู่บ้าน

 1. กระแจะ เมืองหลักคือเมือง กระแจะ
 2. กันดาล เมืองหลักคือเมือง ตาเขมา
 3. กำปงจาม เมืองหลักคือเมือง กำปงจาม
 4. กำปงชนัง เมืองหลักคือเมือง กำปงชนัง
 5. กำปงธม เมืองหลักคือเมือง สตึงแสน
 6. กำปงสปือ เมืองหลักคือเมือง จบามอน
 7. กำปอต เมืองหลักคือเมือง กำปอต
 8. เกาะกง เมืองหลักคือเมือง เขมรภูมินทร์
 9. แกบ เมืองหลักคือเมือง แกบ
 10. ตโบงฆมุม เมืองหลักคือเมือง สวง
 11. ตาแก้ว เมืองหลักคือเมือง โฎนแกว
 12. บันทายมีชัย เมืองหลักคือเมือง ศรีโสภณ
 13. พนมเปญ (เมืองหลวง)
 14. พระตะบอง เมืองหลักคือเมือง พระตะบอง
 15. พระวิหาร เมืองหลักคือเมือง พนมตะแบงมีชัย
 16. พระสีหนุ เมืองหลักคือเมือง พระสีหนุ
 17. โพธิสัตว์ เมืองหลักคือเมือง โพธิสัตว์
 18. ไพรแวง เมืองหลักคือเมือง ไพรแวง
 19. ไพลิน เมืองหลักคือเมือง ไพลิน
 20. มณฑลคีรี เมืองหลักคือเมือง แสนมโนรมย์
 21. รัตนคีรี เมืองหลักคือเมือง บานลุง
 22. สตึงแตรง เมืองหลักคือเมือง สตึงแตรง
 23. สวายเรียง เมืองหลักคือเมือง สวายเรียง
 24. เสียมราฐ เมืองหลักคือเมือง เสียมราฐ
 25. อุดรมีชัย เมืองหลักคือเมือง สำโรง