สินค้าและกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับ

ประเทศอินเดีย มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียใต้ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีมากกว่า 1,300 ล้านคน มีภาษาพูดมากถึง 180 ภาษา แต่จะเป็นภาษาหลัก 16 ภาษา มีภาษาฮินดีเป็นภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในวงราชการและธุรกิจ ซึ่งพื้นที่มีอาณาเขตติดกับประเทศต่างๆ คือ ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก นอกนั้นยังมีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับไทย พม่า และอินโดนีเซีย

ที่ตั้งของอินเดียนั้น อยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนย้ายมาหลายสิบล้านปี จากที่เคยติดกับออสเตรเลีย ค่อยๆ เคลื่อนมาบรรจบกับผืนแผ่นดินใหญ่ และด้วยการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนี้ทำให้เกิดภูมิประเทศอินเดียคือภูเขาหิมาลัย ที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนตอนใต้ลงมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ-คงคา ทางด้านตะวันตกติดกับทะเลทราย และมีชายฝั่งทะเลที่ประกอบด้วย หาดทราย กรวดหิน หน้าผา และดินโคลน

สภาพภูมิอากาศของอินเดีย ได้รับอิทธิพลทั้งจากภูเขาหิมาลัยและทะเลทรายธาร์ ทำให้มีฤดูร้อนที่อบอุ่น และฤดูหนาวที่มีลมมรสุม ซึ่งแบ่งภูมิอากาศของประเทศอินเดียได้ 4 แบบหลักๆ คือ แบบเขตร้อนชื้น (tropical wet), แบบเขตร้อนแห้งแล้ง (tropical dry), แบบอบอุ่นชื้น (subtropical humid), และแบบเทือกเขาสูง (montanr) โดยฤดูกาลในอินเดียแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (เมษายน- มิถุนายน) ฤดูมรสุม (กรกฎาคม - ตุลาคม) และ ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม)

อินเดียมีหน่วยเงินเป็น รูปี เวลาช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที อาหารอินเดียส่วนมากจะเต็มไปด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร และผักผลไม้ ในด้านวัฒนธรรมประเทศอินเดียก็มีความเชื่อสืบทอดมายาวนานหลายพันปี มีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง มีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม มีความโดดเด่นของทั้งที่เป็นแบบอินเดียดั้งเดิม และการผสมผสานทางศิลปะของ กรีก โรมัน เปอร์เซีย และอิสลาม เช่น ทัชมาฮาล ชัยปุระ เป็นต้น 

แผนที่ประเทศอินเดีย

บัตร พาส กิจกรรมอินเดียแนะนำ

Pocket WiFi อินเดีย | บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งชัยปุระ | ทัวร์รถบัส Hop-On Hop-Off ชมเมืองเดลี

สถานที่ท่องเที่ยวอินเดียยอดนิยม

ทัชมาฮาล | ชัยปุระ | พุทธคยา | ราชคฤห์ | ล่องเรือซิคาร่า | แคชเมียร์ | ศรีนาการ์กุลมาร์ค | เดลี | พาฮาลแกม  | โซนามาร์ค | พระมหาโพธิ์เจดีย์ | เขาคิชกูฏ | นาลันทา 


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย มีเมืองหลวงคือเมือง นิวเดลี แบ่งเขตการปกครองรัฐในอินเดียออกเป็น 28 รัฐ (States) (ซึ่งแบ่งย่อยลงเป็นเขต) และ 9 ดินแดนสหภาพ (Union Territories) ดังนี้

รัฐ

 • อานธรประเทศ
 • อรุณาจัลประเทศ
 • อัสสัม
 • พิหาร
 • ฉัตตีสครห์
 • กัว
 • คุชราต
 • หรยาณา
 • หิมาจัลประเทศ
 • ฌาร์ขัณฑ์
 • กรณาฏกะ
 • เกรละ
 • มัธยประเทศ
 • มหาราษฏระ
 • มณีปุระ
 • เมฆาลัย
 • มิโซรัม
 • นาคาแลนด์
 • โอริศา
 • ปัญจาบ
 • ราชสถาน
 • สิกขิม
 • ทมิฬนาฑู
 • เตลังคานา
 • ตริปุระ
 • อุตตรประเทศ
 • อุตตราขัณฑ์
 • บงกอลตะวันตก

ดินแดนสหภาพ

 • หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์
 • จัณฑีครห์
 • ดาดราและนครหเวลี
 • ดามันและดีอู
 • ชัมมูและกัศมีร์ (ดินแดนสหภาพ)
 • ลาดัก
 • ลักษทวีป
 • เดลี
 • ปุทุจเจรี