อินโดนีเซียและบาหลี

สินค้าและกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับอินโดนีเซียและบาหลี

อินโดนีเซีย หรือชื่อเต็มๆ ว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republik Indonesia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศอาเซียน ประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประมาณ 17,000 เกาะ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านตารางกิโลเมตร แต่ 70% ของเกาะไม่มีที่อยู่อาศัย มีประชากรอินโดนีเซียประมาณ 220 ล้านคน มีชนเผ่าพื้นเมืองมายมาย มีภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันถึง 583 ภาษา สกุลเงินคือ รูเปียห์ ที่ตั้งของอินโดนีเซียล้อมรอบด้วยคาบสมุทรอินโดจีน มหาสมุทรอินดีย มหาสมุทรแปซิฟิก และทวีปออสเตรเลีย มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ปาปัวนิวกีนี และติมอร์-เลสเต 

ภูมิประเทศอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และมักมีภูเขาไฟ มีเกาะหลัก 5 เกาะคือ นิวกินี, ชวา, กาลีมันตัน, ซูลาเวซี และเกาะใหญ่ที่สุดคือเกาะสุมาตรา ส่วนเกาะชวาจะเล็กที่สุดใน 5 เกาะนี้แต่มีคนอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ และยังเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอินโดนีเซีย คือกรุงจาการ์ตา ภูมิอากาศเป็นแบบศูนย์สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน) โดยมีฝนตกชุกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทะเล มีเขตเวลาตรงกับประเทศไทย

ประเทศอินโดนีเซียมีเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่เรามักรู้จักคุ้นเคยกันดีก็คือ บาหลี จังหวัดเล็กๆ จังหวัดหนึ่งแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมาย รวมไปถึงเมืองสำคัญต่างๆ เช่น จาการ์ตา สุราบายา บันดุง เมดาน เซมารัง ปาเลมบัง เป็นต้น

อินโดนีเซียเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของอินโดนีเซีย เรียกว่า รูมะฮ์อาดัต (rumah adat) ซึ่งรับอิทธิพลมาจาก อินเดีย จีน อาหรับ มุสลิม และยุโรป ศาสนาอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รวมไปถึงธรรมชาติสวยๆ มากมาย ภูเขาเขียวขจี รวมไปถึงการพิชิตภูเขาไฟของนักเดินทางที่ชอบการผจญภัย ศิลปะประจำชาติที่คนนึกถึงก็คือระบำบาร็อง การร่ายรำประกอบเรื่องราวความดีความชั่ว มีชุดประจำชาติชื่อว่า เคบาย่า อาหารอินโดนีเซียจะมีสีสันและได้กลิ่นเครื่องเทศ เช่น นาซิโกเร็ง ราวอน กาโดกาโด เป็นต้น ของฝากขึ้นชื่อของอินโดนีเซีย คือ ผ้าบาติก สละ มาม่าอินโด 

แผนที่อินโดนีเซีย

บัตร พาส กิจกรรมอินโดนีเซีย-บาหลี แนะนำ

Pocket WiFi อินโดนีเซีย | รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม ในบาหลี | ชมการแสดง บาหลี Devdan Show | เยือนหมู่บ้านคินตามณี ขอพรวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | ชมอาทิตย์อัสดงวิหารตานะห์ล็อต | นั่งชิงช้า บาหลี Swing | สวนน้ำ Waterbom | สวนนกบาหลี 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซีย-บาหลี

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | พระราชวังสุลต่าน | วัดตัมปะซีริงห์ | วัดอูลันวาตู | ตานาห์ล็อต| หมู่บ้านคินตามณี | ภูเขาไฟโบรโม่ | เกาะนูซาเปอนีดา | วัดเล็มปูยัง | จิมบารัน | ตลาดอูบุด | วัดเม็งวี | ปุราอูลันดานูบราตัน


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียแบ่งการปกครองเป็น 31 จังหวัด , 2 เขตปกครองพิเศษ และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ** แยกตามเกาะต่างๆ ดังนี้

เกาะสุมาตรา

 • จังหวัดอาเจะฮ์* - บันดาอาเจะฮ์
 • จังหวัดสุมาตราเหนือ - เมดัน
 • จังหวัดสุมาตราใต้ - ปาเล็มบัง
 • จังหวัดสุมาตราตะวันตก - ปาดัง
 • จังหวัดรีเยา - เปอกันบารู
 • หมู่เกาะรีเยา - ตันจุงปีนัง
 • จังหวัดจัมบี - จัมบี
 • หมู่เกาะบังกาเบอลีตุง - ปังกัลปีนัง
 • จังหวัดเบิงกูลู - เบิงกูลู
 • จังหวัดลัมปุง - บันดาร์ลัมปุง

เกาะชวา

 • เขตนครหลวงพิเศษจาการ์ตา**
 • จังหวัดชวากลาง - เซอมารัง
 • จังหวัดชวาตะวันออก - ซูราบายา
 • จังหวัดชวาตะวันตก - บันดุง
 • จังหวัดบันเติน - เซรัง
 • เขตพิเศษยกยาการ์ตา - ยกยาการ์ตา*

หมู่เกาะซุนดาน้อย

 • จังหวัดบาหลี - เด็นปาซาร์
 • จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก - กูปัง
 • จังหวัดนูซาเติงการาตะวันตก - มาตารัม


เกาะบอร์เนียว

 • จังหวัดกาลีมันตันเหนือ - ตันจุงเซอโลร์
 • จังหวัดกาลีมันตันกลาง - ปาลังการายา
 • จังหวัดกาลีมันตันใต้ - บันจาร์มาซิน
 • จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก - ซามารินดา
 • จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก - ปนตียานัก

เกาะซูลาเวซี

 • จังหวัดโก-รนตาโล - โก-รนตาโล
 • จังหวัดซูลาเวซีเหนือ - มานาโด
 • จังหวัดซูลาเวซีกลาง - ปาลู
 • จังหวัดซูลาเวซีใต้ - มากัซซาร์
 • จังหวัดซูลาเวซีตะวันออกเฉียงใต้ - เกินดารี
 • จังหวัดซูลาเวซีตะวันตก - มามูจู

หมู่เกาะโมลุกกะ

 • จังหวัดมาลูกู - อัมบน
 • จังหวัดมาลูกูเหนือ - โซฟีฟี
 • เกาะนิวกินี
 • จังหวัดปาปัว - จายาปูรา
 • จังหวัดปาปัวตะวันตก - มาโนกูวารี