ลาว

สินค้าและกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับลาว

ประเทศลาว หรือชื่อเต็มๆ ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยพรมแดนฝั่งตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดจีน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดพม่า ทิศตะวันตกติดกับไทย ทิศใต้ติดกัมพูชา โดยมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างไทย - ลาว มีเมืองหลวงคือ นครเวียงจันทน์ มีดอกไม้ประจำชาติคือดอกจำปาลาว หรือ ดอกลีลาวดี มีสกุลเงินกีบ โดย 1 บาทจะเท่ากับประมาณ 250 กีบ 

ลักษณะภูมิประเทศลาว เป็นภูเขาสูงทางตอนเหนือ เป็นที่ราบสูงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ราบลุ่มตามชายฝั่งแม่น้ำโขงที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ ลาวมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ - เมษายน) ฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม) และ ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มกราคม)

ประชากรลาวมีคนที่มีเชื้อสายลาวเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็น ไทขาว ไทดำ และชาวเขา นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ภาษาประจำชาติคือภาษาลาว คนลาวมีภาษาพูดที่คล้ายกับไทยมากที่สุด โดยเราสามารถเดินทางไปเที่ยวลาวและพูดภาษาไทยได้โดยคนลาวฟังรู้เรื่อง และเราก็สามารถฟังภาษาลาวรู้เรื่องด้วยเช่นกัน ทำให้การไปเที่ยวลาวนั้นสะดวกโดยไม่มีปัญหาทางด้านภาษา อีกทั้งภาษาเขียนก็คล้ายกันมาก โดยคนไทยสามารถอ่านภาษาลาวได้ไม่ยาก แต่คนลาวอ่านภาษาไทยได้คล่องมาก และยังสื่อสารภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสได้ดี คนลาวมีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามมาช้านาน และยังคงอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ประเพณีที่เรารู้จักกันดี เช่น การตักบาตรข้าวเหนียว

ประเทศลาวมีทางรถไฟระยะสั้น ซึ่งเชื่อมต่อเวียงจันทน์กับประเทศไทยด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ซึ่งเป็นถนนสายหลักในประเทศลาว นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเชื่อมต่อ ไทย-ลาว อีกหลายแห่ง คือ จังหวัดเชียงราย (เชียงของ - ห้วยทราย), จังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - นครหลวงเวียงจันทน์) , จังหวัดนครพนม - ท่าแขก , จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต , จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านช่องเม็ก - วังเต่า) และยังสามารถขับรถจากไทยไปลาวได้อีกด้วย แต่ต้องระวังให้ดีเพราะคนลาวขับรถเลนส์ขวา ซึ่งคนไทยสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวลาวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 

แผนที่ประเทศลาว

บัตร พาส กิจกรรมลาวแนะนำ

ร้านอาหารต้นกล้าฟ้าใส | Pocket WiFi ลาว 4G Unlimited | นั่งรถมินิบัสไปน้ำตกตาดกวางสี | แพ็กเกจผจญภัยสำรวจถ้ำน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของลาว

หลวงพระบาง | เวียงจันทน์ | วังเวียง | ปากเซ | ประตูชัย | หอพระแก้ว | พระธาตุหลวง | วัดสีสะเกด | วังเชียงทอง | พระธาตุพูสี | น้ำตกตาดกวงสี | พระราชวังหลวงพระบาง | ถ้ำจัง | ถ้ำติ่ง | บ้านเจ๊ก | ชุมชนบ้านช่างไห | ชุมชนบ้านผานม 


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม

ประเทศลาวแบ่งเป็น 17 แขวง และ 1 นครหลวง (ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์) แขวงแต่ละแขวงจะแบ่งเป็นเมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงของแขวงเรียกว่า เมืองเอก ดังต่อไปนี้

 1. แขวงคำม่วน เมืองเอกคือเมือง ท่าแขก
 2. แขวงจำปาศักดิ์ เมืองเอกคือเมือง ปากเซ
 3. แขวงเชียงขวาง เมืองเอกคือเมือง โพนสะหวัน
 4. แขวงไชยบุรี เมืองเอกคือเมือง ไชยบุรี
 5. แขวงไชยสมบูรณ์ เมืองเอกคือเมือง อะนุวง
 6. แขวงเซกอง เมืองเอกคือเมือง เซกอง
 7. แขวงบอลิคำไซ เมืองเอกคือเมือง ปากซัน
 8. แขวงบ่อแก้ว เมืองเอกคือเมือง ห้วยทราย
 9. แขวงพงสาลี เมืองเอกคือเมือง พงสาลี
 10. แขวงเวียงจันทน์ เมืองเอกคือเมือง โพนโฮง
 11. แขวงสาละวัน เมืองเอกคือเมือง สาละวัน
 12. แขวงสุวรรณเขต เมืองเอกคือเมือง ไกสอน พมวิหาน
 13. แขวงหลวงน้ำทา เมืองเอกคือเมือง หลวงน้ำทา
 14. แขวงหลวงพระบาง เมืองเอกคือเมือง หลวงพระบาง
 15. แขวงหัวพัน เมืองเอกคือเมือง ซำเหนือ
 16. แขวงอัตตะปือ เมืองเอกคือเมือง อัตตะปือ
 17. แขวงอุดมไซ เมืองเอกคือเมือง เมืองไซ
 18. นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองเอกคือเมือง เวียงจันทน์