ไต้หวัน

สินค้าและกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับไต้หวัน

ไต้หวัน หลายคนมีข้อสงสัยว่าไต้หวันเป็นประเทศไหม จริงๆ แล้วต้องเรียกไต้หวันว่า สาธารณรัฐจีน (Republic of China) เพราะว่าไต้หวันไม่ได้เป็นประเทศ แต่เป็นรัฐที่ไม่ได้ยกย่องให้เป็นรัฐอย่างสมบูรณ์ ซึ่งไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ขณะนี้ยังคงมีการปกครองด้วยตัวเอง มีผู้นำไต้หวันเป็นของตัวเอง ซึ่งผู้นำไต้หวันที่เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่มาก่อตั้งไต้หวันก็คือ เจียงไคเช็ค ดังเราจะเห็นอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คอยู่ในตัวเมืองไทเปของไต้หวัน

ภูมิศาสตร์ไต้หวัน มีลักษณะเป็นหมู่เกาะที่มีทะเลล้อมรอบ ไม่มีพื้นดินที่ติดกับประเทศใดเลย โดยด้านตะวันตกเป็นประเทศจีน ด้านเหนือเป็นประเทศญี่ปุ่น ด้านใต้เป็นประเทศฟิลิปปินส์ ด้านตะวันตกเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก บ้างก็กล่าวว่าคนไต้หวันมีลักษณะเหมือนเป็นลูกครึ่ง จีน-ญี่ปุ่น เพราะว่าเป็นคนที่มีเชื้อชาติไปทางฝั่งจีน แต่ลักษณะนิสัยสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนฝั่งญี่ปุ่น

ไต้หวันมีภูมิอากาศร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) , ฤดูพายุใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) , ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) และฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) มีประชากรไต้หวันประมาณ 3 ล้านคน ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ ภาษาฮกเกี้ยนเป็นภาษาท้องถิ่น

ไต้หวันใช้สกุลเงิน NT หรือ New Taiwan Dollar ซึ่งค่าเงินค่อนข้างไกล้เคียงกับค่าเงินบาทของเรามากที่สุด ซึ่ง 1NT อยู่ที่ 1 บาทนิดๆ ขึ้นอยู่กับค่าเงินในขณะนั้น ซึ่งง่ายต่อการเลือกซื้อของ เพราะไม่ต้องคูณให้ยุ่งยากเหมือนไปเที่ยวประเทศอื่น 

ชาวไต้หวันมีทั้งชนพื้นเมืองดั้งเดิม และคนที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ มีประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครองและการตั้งไต้หวันขึ้นมา ทั้งการที่เคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น แล้วส่งคืนกลับจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และยังเป็นที่ลี้ภัยทางการเมืองและสถาปนาตนเป็นไต้หวัน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ไต้หวันก็ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐหรือเป็นประเทศอย่างเป็นทางการ และยังคงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ เราจึงไม่สามารถเรียกว่าประเทศไต้หวันได้อย่างเต็มปากนัก

ไต้หวันก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงปี 1980 เป็นต้นมา มีการปกครองตัวเองอย่างเข้มแข็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงง 10 ปีที่ผ่านมานี้ ไต้หวันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางสำคัญที่คนมักจะนึกถึง จากที่แต่ก่อนนั้นไม่เคยรู้จักมาก่อน ไต้หวันจึงยังคงเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีเสน่ห์เย้ายวนชวนให้คนหาโอกาสไปเยือนอยู่เสมอ

แผนที่ไต้หวัน

บัตร พาส กิจกรรมไต้หวันแนะนำ

Pocket WiFi ไต้หวัน | นั่งรถบัสสองชั้นชมเมืองไทเป | ขึ้นชมวิว ตึกไทเป 101 | Taipei Fun Pass Unlimited | บัตรชมอุทยานเย่หลิ่ว Yehliu Geopark | เที่ยวหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | เที่ยวอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน | Taipei at Night เที่ยวไต้หวันยามค่ำคืน | THSR Pass | เที่ยวไหว้พระ วัดหลงซาน | เที่ยวไฮไลท์ดังไต้หวัน 1 วันเต็ม | เยือนทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านแมว HOU-TONG | เที่ยวไต้หวันสุดชิค ชมหมู่บ้านสายรุ้ง | Taroko National Park 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวัน

Taipei101 | Sun Moon Lake | เย่หลิว | จิ่วเฟิ่น | ซีเหมินติง | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | พิพิธภัณฑ์กู้กง | อาลีซาน | ฟาร์มแกะชิงจิง | ทางรถไฟสายผิงซี | หมู่บ้านสายรุ้ง | วัดหลงซาน | หยางหมิงซาน | หมู่บ้านแมวหูต่ง | ทาโรโกะ


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไต้หวัน

ไต้หวัน มีเมืองหลวงคือเมือง ไทเป ประกอบไปด้วยเกาะ 5 เกาะ ดังนี้ จินเหมิน, ไต้หวัน, เผิงหู , หมาจู่ , และอูชิว รวมกับเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันพื้นที่ไต้หวันแบ่งเป็นเขตใหญ่ 4 ประเภท คือ มณฑล เทศบาลพิเศษ เทศบาลมณฑล และเทศมณฑล โดยแบ่งออกเป็นจังหวัดต่างๆ ดังนี้

มณฑล

 • ฝูเจี้ยน
 • ไต้หวัน

เทศบาลพิเศษ

 • เกาสง
 • เถาหยวน
 • ไถจง
 • ไถหนัน
 • ไทเป
 • ไทเปใหม่

เทศบาลมณฑล

 • จีหลง
 • เจียอี้
 • ซินจู๋

เทศมณฑล

 • จังฮว่า เกาะไต้หวัน
 • จินเหมิน เกาะจินเหมินและอูชิว
 • เจียอี้ เกาะไต้หวัน
 • ซินจู๋ เกาะไต้หวัน
 • ไถตง เกาะไต้หวัน
 • ผิงตง เกาะไต้หวัน
 • เผิงหู เกาะเผิงหู
 • หนันโถว เกาะไต้หวัน
 • เหมียวหลี่ เกาะไต้หวัน
 • หยุนหลิน เกาะไต้หวัน
 • เหลียนเจียง เกาะหมาจู
 • อี๋หลัน เกาะไต้หวัน
 • ฮวาเหลียน เกาะไต้หวัน