KNT76640 - นาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังหุบเขาโครังเค

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,000

สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง หุบเขาโครังเค ชมความงามธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงกับต้นเมเปิ้ลกว่า 4,000 ต้น ช่วงเวลาในการชมใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
 • ชมความงามธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงกับต้นเมเปิ้ลกว่า 4,000 ต้น ช่วงเวลาในการชมใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
 • ชมซากุระในฤดูใบไม้ร่วง "โอบาระโนะ-ชิกิซากุระ" แห่งโอบาระ & จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง "หุบเขาโครังเค" 

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT76640 - นาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังหุบเขาโครังเค / เดินทางวันที่ 14-15, 21-23, 28-29 พ.ย. 2563
฿ 2,000
KNT76640 - นาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังหุบเขาโครังเค / เดินทางวันที่ 18, 20, 24, 26-27, 30 พ.ย. 2563
฿ 1,700

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย

10:20 AM

จุดหมาย

จังหวัดไอจิ (นาโกย่า)

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 10.20 น. ออกเดินทางจาก หน้าลานน้ำพุ ประตูตะวันตกของสถานีนาโกย่า 
 • หุบเขาโครังเค (หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามที่สุดของประเทศ ชมใบไม้เปลี่ยนสีกว่า 4,000 ต้น (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • 16.30 น. เดินทางกลับถึง นาโกย่า (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 • [บริการเสริม:ข้าวกล่องอาหารกลางวัน (วันที่1)] ชุดข้าวกล่อง + เครื่องดื่ม ราคาชุดละ 1,000 เยน (รวมภาษี) ※สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาแจ้งให้บริษัททราบก่อนถึงวันออกเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ ※ชำระค่าข้าวกล่องด้วยเงินสดได้ที่หัวหน้าทัวร์ในวันเดินทาง ※สำหรับผู้ที่ไม่สั่งจองกับทางบริษัท สามารถจัดเตรียมมาได้ตามอัธยาศัย

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560