เที่ยวไต้หวันชิลล์ๆ หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา พื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหมย 1 วันเต็ม

ราคาเริ่มต้นที่

6,500 บาท

ตะลุยเที่ยวไต้หวัน 1 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว 4 คนเดินทาง เที่ยวไต้หวันชิลล์ๆ ชมหมู่บ้านสายรุ้งหลากสี ธรรมชาติสวยๆ ทะเลสาบสุริยันจันทรา และพื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหมย

Highlight

Highlight

  • เที่ยวไต้หวันชิลล์ๆ ชมหมู่บ้านสายรุ้งหลากสี ธรรมชาติสวยๆ ทะเลสาบสุริยันจันทรา และพื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหมย
  • สำหรับ 4 ท่านเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถไม่เกิน 10 ชม.
  • เดินทาง: วันนี้-ก.ค.63 (ยกเว้นวันหยุดของประเทศใต้หวัน)

โปรแกรมการเดินทาง:

  • รถมารับที่โรงแรมไทจง
  • หมู่บ้านสายรุ้ง - หมู่บ้านสีสันสดใส กับมุมถ่ายรูปชิคๆ 
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา(ไม่รวมค่าล่องเรือ) - ทะเลสาบสวยงามราวพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ท่ามกลางบรรยากาศดีๆ
  • พื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหมย - พื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล กับบรรยากาศโรแมนติก ดูพระอาทิตย์ตก สะพานทอดยาว กังหันลม
  • รถไปส่งกลับโรงแรมไทจง

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*


อัตราค่าบริการ:

เลือกประเภทรถโดยสาร สำหรับผู้โดยสาร ราคา / ต่อคัน 

รถยนต์โตโยต้าวิช (Toyota Wish)

1-4 คน

6,500 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen)

5-6 คน 

8,500 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น คราฟเตอร์ (Volkswagen Crafter)

7-8 คน

11,800 /ต่อคัน

รถเมอร์เซเดสเบนซ์ วี-คลาส (Mercedes-Benz V250d)

1-6 คน

11,500 /ต่อคัน

ตัวเลือกแพ็กเกจ

กรุณาติดต่อสอบถาม

รายละเอียดสินค้า

 อัตรานี้รวม

 รวมค่ารถนำเที่ยว ค่าทางด่วน ค่าทิปแล้ว
 คนขับรถ พูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 รถเช่าถูกต้องตามกฏหมาย มีกำกับประกัน 5 ล้าน สำหรับผู้โดยสาร

 อัตรานี้ไม่รวม

 บัตรเข้าชมสถานที่
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **


 หมายเหตุ