JP5NRT-Tokyo 1 Day Tour - วันเดียวเที่ยวคามาคูระ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,900

ศาลเจ้าทสึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู+ถนนโคมาจิ+วัดฮาเซเดระ+วัดโคโตคุอิน+นั่งรถไฟไปเกาะเอโนะชิมะ
 • ศาลเจ้าทสึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู เชื่อกันว่าที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีพลังมาก สามารถขอพร เรื่องการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้
 • วัดพระใหญ่ไดบุทสึ พระประธานที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของวัดโคโทะคุอินที่เรียกกันว่าพระใหญ่ไดบุทสึคามาคุระ เป็นพระพุทธรูปหนึ่งเดียวที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศ
 • วัดฮาเซเดระ หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในอีกชื่อว่า “วัดเจ้าแม่กวนอิม” ที่นี่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 11 เศียรประดิษฐานอยู่
 • เกาะเอโนะชิมะว่ากันว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องแมวน่ารัก เป็นเกาะขนาดเล็กที่โผล่ขึ้นที่ชายฝั่งโชนัน
 • เนินคู่รักใน เกาะเอโนะชิมะ เชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อคู่รักหรือเขียนคำขอพรแล้วล็อคกุญแจเชื่อกันว่าจะทำให้ความรักสมหวัง

ตัวเลือกแพคเกจ

JP5NRT-Tokyo 1 Day Tour - วันเดียวเที่ยวคามาคูระ
฿ 1,900

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง

 • 07:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 07:10)
 • 07:30 ออกเดินทางจาก หน้าบริษัท Kokuyo Shinagawa (รวมพล 07:10)
 • 07:30 ออกเดินทางจาก หน้าโรงแรม Sunshine City Prince Hotel (รวมพล 07:10)
 • 08:30 ออกเดินทางจาก หน้าตึกShinjuku I-Land Tower【บริเวณLOVE object (รวมพล 08:10)
 • 10:00 ศาลเจ้าทสึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู + ถนนโคมาจิ (10:10-11:30) (90นาที)
 • 11:50 สักการะพระใหญ่ไดบุตสึแห่งวัดโคโตคุอิน (11:50-12:20)(30 นาที)
 • 12:30 วัดฮาเซเดระ (12:30-14:10)(100 นาที)
 • 14:30 เกาะเอโนะชิมะ  โดยนั่งรถไฟจากสถานี Kamakurakōkōmae → สถานี Enoshima (14:30-16:30) (120 นาที
 • 18:30 ทัวร์จบลงที่บริเวณสถานีรถไฟชินจุกุ สามารถเดินเที่ยวต่อได้ตามอัธยาศัย

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • มีพนักงานดูแลบนรถบัสพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน คอยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและคอยนัดเวลาบนรถ
 • ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
 • รถออกเดินทางเมื่อมีผู้เข้าร่วม 10 คน ขึ้นไป
 • หมายเหตุ 1 ทริปนี้จะมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และจีนนัดเวลาบนรถ *กรณีที่เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่ง จะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน*
 • หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางจริงกรุณาไปจุดรวมพลให้ตรงเวลา ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางจริง ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านที่ไปสายไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 •  หมายเหตุ 3 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ