แพคเกจวันเดย์ทัวร์ เที่ยวบาหลี ขึ้นเทือกเขาเบดูกัลป์ ชมอาทิตย์อัสดงวิหารตานะห์ล็อต (8 ชั่วโมง) ฟรี! ซิมเน็ต+โทรฟรี

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,690

เที่ยวเส้นทางธรรมชาติสุดมหัศจรรย์สวยที่สุดในบาหลี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
 • จอง Online รับฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้น นาน 1 วัน พร้อมโทรฟรี
 • พาคุณเที่ยวบาหลี เดินทางโดยรถยนต์แบบส่วนตัว
 • เดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ ดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • ขึ้นเทือกเขาเบดูกัลป์ (Bedugul)สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี เที่ยวหมู่บ้านบนเทือกเขา
  ดื่มด่ำวิถีชีวิต ชมสวนสวยดอกไม้นานาชาติ ไร่ผักและผลไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อ
 • เที่ยว วัดอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) วัดที่สวยที่สุดในบาหลี
  ตั้งกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังภูเขาไฟพร้อมปุยเมฆขาว สัมผัสทิวทัศน์อันตระการตา
 • ดื่มด่ำกับอาหารกลางวันแสนอร่อย พร้อมฉากหลังวิวนาขั้นบันได 360 องศา
  ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายและทิวทัศน์ภูเขาในบาหลีที่สวยงาม
 • ชมพระอาทิตย์อัสดงลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot)
  ดินแดนในทะเล พร้อมจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี

 • ช่วงเดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 2563

ตัวเลือกแพคเกจ

ทริปส่วนตัว (2-3 คน)
฿ 3,490
ทริปส่วนตัว (4-7 คน)
฿ 2,890
ทริปส่วนตัว (8-10 คน)
฿ 2,690

รายละเอียดสินค้า

แพ็คเกจวันเดย์ทัวร์ เที่ยวบาหลี ขึ้นเทือกเขาเบดูกัลป์ ชมอาทิตย์อัสดงวิหารตานะห์ล็อต (8 ชั่วโมง)

OPTION 1 เทือกเขา เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน - วิหารตานะห์ ล็อต

2 ท่าน

4 - 6 ท่าน

8 - 10 ท่าน

3,490 บาท/ท่าน

2,890 บาท/ท่าน

2,690 บาท/ท่าน

รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 2 ท่าน  โดย TOYATA AVANZA

รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 4 ท่าน  โดย SUZUKI APV

รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน  โดย TOYOTA COMMUTER

 • นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี “เทือกเขา เบดูกัลป์” ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาว และหมู่บ้าน ที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
 • นำท่านชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว ใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุมุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมากท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อยๆลาดต่ำลงเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ท้องนา และภูเขาได้เข้าพักด้วย ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) เมาต์อากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออก

 • รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์บาหลี พร้อมวิวทิวทัศน์นาขั้นบันได 360 องศา สุดแสนจะงดงามในบรรยากาศเย็นสบายสุดๆ ณ ภัตตาคาร @SARANAM

 • ชมจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัดคือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่อย่างสันโดษโดยไม่ถูกรบกวน อนุญาตให้เข้าไปข้างในได้เฉพาะผู้มาสักการะเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้บนเขาลูกใกล้กัน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ตานะห์ ล็อต หรือ“ดินแดนในทะเล”


ข้อมูลของกิจกรรม

การยืนยัน:

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ทันทีหลังจากทำการจอง
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

กำหนดการเดินทาง (รวมอาหารกลางวัน):

 • 09:00 น. รับที่โรงแรม
 • 09:05 น. พาท่านเที่ยว เทือกเขาเบดูกัลป์ , วัดอูลัน ดานู บราตัน
 • 12.00 น. อาหารกลางวันที่ร้าน Saranam
 • 13.00 น. นำท่านเที่ยว วิหารตานะห์ล็อต
 • 17.00 น. ส่งกลับโรงแรม

วิธีใช้

 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มาสำหรับกิจกรรมนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดรับ:

 • โปรดมารอที่ล็อบบี้โรงแรมก่อนเวลานัด 5 นาทีและแสดงเวาเชอร์เพื่อการยืนยันกับผู้นำเที่ยวก่อนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าชิตี้ทัวร์ 1 วัน เลือกได้ 1 รายการ พร้อมไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าอาหารกลางวันตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5USD./PAX