City Tour เฉิงตู-จีน เที่ยวแบบส่วนตัว พิพิธภัณฑ์จินซา ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ (8 ชั่วโมง) พร้อมไกด์ไทยนำเที่ยว ฟรี!ซิมเน็ต+โทรฟรี

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 5,200

แพ็กเกจเที่ยวแบบส่วนตัวในเฉิงตูแบบจัดเต็ม
 • จองออนไลน์ รับฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรี นาน 1 วัน
 • พาคุณเที่ยวสถานที่ยอดฮิตของเมืองเฉิงตูใน 1 วัน 
  • เที่ยวชมความน่ารัก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ชื่อดังของเฉิงตู
  • เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จินซา รวบรวมประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณอันล้ำค่ากว่า 1,000 ชิ้น ของจีน
  • ช้อปปิ้งเพลินถนนชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งทันสมัยชื่อดัง แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าแบรนด์จีนมากมาย
 • เดินทางสะดวกโดยรถยนต์ แบบส่วนตัว 1-3 ท่าน พร้อมคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทาง
 • มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย ดูแลและพาเที่ยวแบบมืออาชีพ ตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ประเภทรถโดยสาร  จำนวนผู้โดยสาร อัตราค่าบริการต่อคัน
รถ BUICK (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 5,200
รถ SUV Nissan Chun Chun (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 5,200
รถ SUV HUASONG (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 6,200
รถ BENZ ML300 (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 6,900
รถ BUICK GL8 (รวมไกด์ไทย) 1-5 คน 6,900

หมายเหตุ :

 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม ทิป และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

วันหยุดนักขัตฤกษ์ของจีนในปี 2019

 •         วันขึ้นปีใหม่: 1 มกราคม
 •         เทศกาลตรุษจีน: 4-10 กุมภาพันธ์
 •         เทศกาลเช็งเม้ง: 5-7 เมษายน
 •         วันแรงงาน: 1- 5 พฤษภาคม
 •         เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง: 7-9 มิถุนายน
 •         เทศกาลไหว้พระจันทร์: 13-15 กันยายน
 •         วันชาติ: 1-7 ตุลาคม

ตัวเลือกแพคเกจ

ทริปส่วนตัว+พร้อมไกด์ไทย (1-3 คน) โดยรถ Buick,SUV Nissan
฿ 5,200
ทริปส่วนตัว+พร้อมไกด์ไทย (1-3 คน) โดยรถครอบครัว Suv Huason
฿ 6,200
ทริปส่วนตัว+พร้อมไกด์ไทย (1-3 คน) โดยรถหรู Mercedes-Benz ML300
฿ 6,900
ทริปส่วนตัว+พร้อมไกด์ไทย (1-5 คน) โดยรถหรู Buick GL8
฿ 6,900

รายละเอียดสินค้า

สิ่งที่คุณจะได้พบ

▲ เที่ยวศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู Giant Panda Breeding Research Base (Xiongmao Jidi) บนเทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมความน่ารักหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด นอกจากจะเป็นที่วิจัยและทำการศึกษาเพื่ออนุรักษ์หมีแพนด้าแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์หมีแพนด้าอีกด้วย

▲ นำท่านเที่ยว พิพิธภัณฑ์จินซา ซึงรวบรวมโบราณวัตถุมากมายตั้งแต่อดีตอันล้ำค่ากว่า 1,000 ชิ้น และมีประวัติอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากทอง ทองสัมฤทธิ์จำนวนมาก

▲ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง "ถนนชุนซีลู่หรือ Walking Street ของเสฉวน เป็นย่านชอปปิ้งทันสมัยชื่อดัง ที่นี่เป็นถนนขนาดใหญ่ สองฝากฝั่งของถนนมีแต่ร้านค้า ร้านรวงขายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าแบรนด์จีน มีสินค้ามากหลายให้เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม อาหารการกิน รวมถึงยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดัง ให้เหล่านักชอปได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบกันอย่างเพลิดเพลินสำราญใจ


BUICK                                                           

SUV Nissan Chun Chun

SUV HUASONG

BENZ ML300

BUICK GL8


ข้อมูลของกิจกรรม

การยืนยัน:

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ทันทีหลังจากทำการจอง
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

กำหนดการเดินทาง (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

 • 9.30 น. รับที่โรงแรมและออกเดินทางท่องเที่ยว ตามรายการที่กำหนด
 • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู
 • พิพิธภัณฑ์จินซา
 • เที่ยวช้อปปิ้งแบรนด์เนมและแบรนด์จีนมากมาย ถนนชุนซีลู่
 • 17.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมในเฉิงตู

วิธีใช้

 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มาสำหรับกิจกรรมนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าไกด์ตามที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ารับ-ส่งสนามบิน
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น

หมายเหตุ

 • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
 • หากแจ้งข้อมูลและรายการที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น เที่ยวบินหรือวันที่ใช้บริการ จะต้องเรียกเก็บค่าเช่ารถตามราคาปกติ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเดินทาง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ ลูกค้าต้องชำระเงินเป็นจำนวนเต็มตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขบริษัท
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่