ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ (ซื้อ 1 ฟรี 1)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,590

ซิตี้ทัวร์เที่ยวเกาะฮ่องกง ไหว้พระวัดดัง ช้อปปิ้งฮิตที่ห้ามพลาด
 • ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • รับฟรี! ซิมฮ่องกง 4G Ultimate Pass นาน 5 วัน เล่นเน็ต พร้อมโทรฟรี
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
 • ช่วงเดินทาง : วันนี้ - มีนาคม 2563

ตัวเลือกแพคเกจ

ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ (ซื้อ 1 ฟรี 1)
฿ 2,590

รายละเอียดสินค้า

ตารางการเดินทาง

Day 1 : สนามบิน - เดินทางสู่ฮ่องกง

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โดยรถ SEAT IN COACH
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :  ซิตี้ทัวร์เที่ยวฮ่องกง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. 

 • นำท่านสู่ จุดชมวิววิคตอเรียพีค ยอดเขาที่มีชื่อเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ท่านสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด   
 • นำท่านสู่ รีพลัสเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์ พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี 
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้น ปีใหม่ของจีน หรือวันตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง 
 • นำท่านสู่ ร้านหยก ของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมร
 • จากนั้นอิสระชิอปปิ้ง ดิวตี้ฟรี ตามอัธยาศัยที่OceanTerminal&HarbourCityกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ระดับโลก


Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 • อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง
 • เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยรถ SEAT IN COACH