ประกันการเดินทางกับ KPI

ราคาเริ่มต้นที่

230 บาท

ประกันการเดินทาง

Highlight

ประกันการเดินทาง กับ I-Insure by KPI (กรุงไทยพานิชประกันภัย)

ประกันการเดินทางที่มีแพคเกจให้เลือกหลากหลายตามที่ท่านต้องการ ช่วยให้ท่านเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือไปทำงานได้อย่างสบายใจ

ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

ไอ-อินชัวร์ มอบแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศดีที่สุดสำหรับคุณ แผนวีซ่า แผนวีซ่าพลัส แผนวีซ่าอีลีท และแผนคอมพรีเฮนซีพ แผนประกันภัยการเดินทางที่ออกแบบให้ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนด ในวงเงิน 30,000 ยูโร สะดวก...เมื่อขอยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น อุ่นใจไปกับทุกทริปการเดินทางด้วยเครือข่ายบริการ 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครอง

แผน วีซ่า 
230 บาท

แผน วีซ่า พลัส 
270 บาท

แผน วีซ่า อีลีท 
450 บาท

แผน คอมพรีเฮนซีพ 
690 บาท

การสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ 9 วัน ถึง 75 ปี
1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
  • ผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 75 ปี
750,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ 9 วัน ถึง 75 ปี
2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
  • ผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 75 ปี
1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย เพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
การบอกเลิกการเดินทาง - 100,000 200,000 200,000
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 100,000 200,000 200,000
การสูญเสีย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว - 10,000 50,000 50,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน - 10,000 50,000 50,000
การพลาดการต่อเที่ยวบิน - 10,000 50,000 50,000
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก - 1,000,000 2,000,000 2,000,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง - - - 10,000
ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต - - - 10,000

หมายเหตุ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ไอ-อินชัวร์

  • คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 9 วัน - 75 ปี
  • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศขยายอายุผู้เอาประกันภัยได้ถึง 85 ปี
  • ซื้อประกันภัยได้สูงสุด 10 ท่าน / 1 ครั้งการทำรายการ
  • ซื้อล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
  • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ก่อนถึงวันเดินทาง

(ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางในประเทศ ซีเรีย, ปากีสถาน, อิรัก, ซูดาน, อัฟกานิสถาน, บูรูนดิ, อิริเทีย, เกาหลีเหนือ, เลบานอน, ลิเบีย, อัลจีเรีย, ไฮติ, อิสราเอล และอิหร่าน)

เลือกซื้อประกันเอเชีย คลิก!

เลือกซื้อประกันยุโรป คลิก!

ตัวเลือกแพ็กเกจ

กรุณาติดต่อสอบถาม

รายละเอียดสินค้า

  ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
  คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
  วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%