ซิตี้ทัวร์เที่ยวเกาะฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัดดัง ช้อปปิ้งแหล่งแฟชั่นฮ่องกง 5 ชั่วโมง (ซื้อ 1 ฟรี 1)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,690

ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเกาะฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง เที่ยวช้อปปิ้งย่านนาธาน และ ย่านจิมซาจุ่ย
 • ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเกาะฮ่องกง 5 ชั่วโมงเต็ม (08.30-13.00 น)
 • ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • ไหว้พระฮ่องกง 3 วัดศักดิ์สิทธิ์
  • วัดแชกงหมิว บูชาเทพเจ้าเชกงที่ขึ้นชื่อในเรื่องการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป และนำสั่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิต รูปปั้นสูงใหญ่ของเทพเจ้าเชกงเทพประจำวัดแห่งนี้ ขอพรหมุนกังหันนำโชค เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • วัดหวังต้าเซียน (*ชั้นใต้ดินของวัดหวังต้าเซียน) นมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง อายุกว่าครึ่งศตวรรษ ตกแต่งแบบจีนโบราณ ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชื่ออิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง
  • วัดนางชีฉิหลิน สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อความมงคลในชีวิต ซึ่งเป็นวัดอารามขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมไม้อันงดงาม สร้างในแบบของราชวงศ์ถัง โดยไม่ใช้ตะปูในการก่อสร้างเลย
 • ช้อปปิ้งของฝากที่ระลึกชื่อดังของฮ่องกง เครื่องประดับด้านฮวยจุ้ยที่การันตีว่าเฮง ณ ร้านจิวเวอร์รี่ 
 • เพียง 4 ท่านออกเดินทางได้เลย 

ตัวเลือกแพคเกจ

ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง (5 ชม.) 1 แถม 1 ฟรี
฿ 1,690

รายละเอียดสินค้า

จองโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาประหยัด คลิก!!

ตารางการเดินทาง

 ซิตี้ทัวร์เที่ยวฮ่องกง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. (เวลานัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 • 09.30 น. เดินทางถึง วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • 10.00 น. เดินทางถึง วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • (พิเศษสุด!! นำท่านสักการะขอพร ณ บริเวณห้องชั้นใต้ดินของวัดหวังต้าเซียน)
 • 11.00 น. เดินทางถึง วัดชีฉีหลิน สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่าง ๆในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย  
 • 11.30 น. นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • 13.00 น. ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

หมายเหตุ ซิตี้ทัวร์ไม่สามารถให้บริการได้ในวันที่ 22-24 ก.พ. และ 1-2 มี.ค. 2562

หมายเหตุ : โรงแรมหากนอกเหนือจากที่ระบุ รบกวนสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • PENTAHOTEL HONG KONG KOWLOON
 • COZI HARBOUR VIEW KWUN TONG
 • DORSETT TSUEN WAN
 • PANDA HOTEL
 • INN HOTEL
 • BEST WESTERN PLUS
 • BEST WESTERN GRAND
 • IMPERIAL HOTEL
 • STANDFORD HONG KONG
 • METROPARK MONGKOK
 • TRAVELODGE KOWLOON
 • KIMBERLEY HOTEL
 • STANDFORD HILLVIEW
 • METROPARK KOWLOON
 • EATON HONG KONG
 • PARK HOTEL
 • KOWLOON HOTEL
 • ROYAL PACIFIC HOTEL
 • NATHAN HOTEL
 • ROYAL PACIFIC TOWER
 • PRINCE HOTEL
 • MARCO POLO HONG KONG GATEWAY


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 60HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า