KNT05520-โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 กิจกรรมเก็บ-ทานผลไม้ในฤดูกาลได้ไม่อั้น

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,600

ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พร้อมเดินเล่น ณ สวนอะระคุระเซ็นเง็น และเก็บผลไม้รับประทานตามฤดูกาล
 • เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม "Mt. Fuji 5th station" บนพื้นที่สูง 2,300 เมตร
 • รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ Sylvans ร้านที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ
 • ชม สวนอะระคุระเซ็นเง็น…ชมวิวภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์ของเจดีย์ห้าชั้น
 • เก็บผลไม้ตามฤดุกาล ด้วยตัวท่านเอง พร้อมรับประทานไม่อั้น  *ไม่สามารถระบุประเภทของผลไม้ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลนั้นๆ
 • ฤดูกาลเก็บผลไม้
 • เดือนพฤษภาคม~วันที่ 19 เดือนมิถุนายน:กิจกรรมเก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น (30 นาที)
 • วันที่ 20 เดือนมิถุนายน~วันที่ 5 เดือนสิงหาคม:กิจกรรมเก็บพีช 1 ลูก + รับประทานพีชในจานไม่อั้น (30 นาที)
 • วันที่ 6 เดือนสิงหาคม~วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน:กิจกรรมเก็บ-ทานองุ่นไม่อั้น (30 นาที)

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT05520-โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 กิจกรรมเก็บ-ทานผลไม้ในฤดูกาลได้ไม่อั้น / เดินทาง 1-7, 11, 13-14, 18, 20-21, 25, 27-28 ก.ย. / 2, 4-5, 9, 11-12, 16, 18-19, 23, 25-26 ต.ค. / 1-2, 6, 8 พ.ย.63
฿ 3,600

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย

07:20 AM

จุดหมาย

Mt.Fuji

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมที่ออกเดินทางวันในเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน 2563

 • Shinjuku Washington Hotel ชั้น 3 (รวมตัว 7:20 นาฬิกา)
 • Mt. Fuji 5th Station (เดินเล่นตามอัธยาศัย / 50 นาที)
 • ร้าน Sylvans (รับประทานอาหารกลางวัน / 50 นาที)
 • Arakurayama Sengen Park (เดินเล่น / 60 นาที) *ในกรณีที่ทางเดินเต็มไปด้วยหิมะ ทางบริษัทจะพาท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • จังหวัดยามานาชิ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล / 30 นาที)
 • โรงงานผลิตไวน์ ""CHATEAU""(ชิมและเลือกซื้อไวน์ / 30 นาที)
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • ※จุดลงรถ (ขากลับ) คือ Shinjuku Washington Hotel และสถานีรถไฟชินจุกุฝั่งตะวันตก

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่สวนอาราคุระยามะเซ็นเก็น : จากจุดลงรถบัส จะต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 400 ขั้น เพื่อไปยังจุดชมวิวเจดีย์แดง (ประมาณ 20-30 นาที)
 • กิจกรรมการเก็บผลไม้อาจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กิจกรรมเก็บผลไม้ดังกล่าวเหลือเพียง
 • กิจกรรมรับประทานผลไม้ได้ไม่อั้น" เท่านั้น (ผลไม้ที่ทางสวนได้เก็บไว้แล้ว)
 • ในกรณีที่เส้นทาง Fuji Subaru Line มีการปิดเส้นทางเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ จะส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปยัง Mt Fuji 5th Station ได้ ในกรณีนี้ทางบริษัทจะทำการยกเลิกการท่องเที่ยวที่ Mt Fuji 5th Station หรือ พาท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในตอนท่องเที่ยวที่ Mt Fuji 5th Station】เนื่องจากพื้นที่บริเวณ Mt Fuji 5th Station ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 2,305 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 องศา ดังนั้น กรุณาสวมเสื้อผ้าหนาๆ และรองเท้าที่สะดวกต่อการเดินทาง
 • ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560