บัตรชมอุทยานเย่หลิ่ว Yehliu Geopark - ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 80 ปกติ 90

เที่ยวชมธรรมชาติของอุทยานเย่หลิ่วที่มีหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากธรรมชาติ
  • ตื่นตาไปกับหินรูปทรงประหลาดที่เกิดจากการกัดเซาะโดยธรรมชาติจนมีรูปร่างคล้ายกับสิ่งของในชีวิตจริง
  • อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและจุดชมวิวที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือของไต้หวัน
  • เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ของอุทยาน

ตัวเลือกแพคเกจ

บัตรชมอุทยานเย่หลิ่ว Yehliu Geopark - ไต้หวัน
฿ 80

รายละเอียดสินค้า

อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางตอนเหนือของไต้หวัน ด้วยเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตาจำนวนมาก อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลกว่า 1,700 เมตรจากเมืองหวานลี่ (Wanli) ชมก้อนหินรูปทรงแปลกประหลาดที่เกิดจากการกัดเซาะโดยธรรมชาติ โดยก้อนหินเหล่านี้มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามสิ่งที่ผู้คนจินตนาการ จนเกิดเป็นชื่อของหินแต่ละก้อน มีทั้งหินเศียรราชินี (Queen’s Head), หินเทียนทะเล (Sea Candles), หินรองเท้านางฟ้า (Fairy Shoe) และอื่น ๆ


เวลาทำการ

  • เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.
  • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ส.ค. 63

การเดินทางและแผนที่