KNT22930-ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า ฟาร์มโทมิตะ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,200

เพลิดเพลินกับการชมดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ในฤดุกาล ณ ฟาร์มโทมิตะ ชมความงดงามของน้ำสีฟ้าแห่งเมืองมิเอะ เยี่ยมชมจุดชมวิว Miyama Pass
 • เพลิดเพลินกับการชมดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ในฤดูกาล ณ ฟาร์มโทมิตะ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดฮอกไกโด!
 • ชมทุ่งดอกไม้บนเนินเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ณ เนินเขาชิกิไซ & ชมความงามของน้ำสีฟ้าและต้นสนชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่กลางบ่อน้ำ ณ บ่อน้ำสีฟ้า แห่งเมืองบิเอะ!
 • เยี่ยมชม "จุดชมวิว Miyama Pass" จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาโทคาจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส!
 • สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งที่ "Furano Marche" ที่รวบรวมสินค้าขึ้นชื่อของเมืองฟุราโน่และจังหวัดฮอกไกโดเอาไว้มากมาย!

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT22930 - ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า ฟาร์มโทมิตะ - เดินทางวันที่ 20, 26 มิถุนายน / วันที่ 6, 14, 25, 29 กรกฏาคม 2563
฿ 2,200
KNT22931-ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า ฟาร์มโทมิตะ - เดินทางวันที่ 25, 27 มิถุนายน / วันที่ 1, 7, 13, 26 กรกฏาคม 2563
฿ 2,500
KNT22932 - ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า ฟาร์มโทมิตะ / เดินทางวันที่ 22, 28 มิถุนายน / วันที่ 2, 8, 16, 30 กรกฏาคม 2563
฿ 2,500
KNT22933 - ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า ฟาร์มโทมิตะ / เดินทางวันที่ 23, 29 มิถุนายน , 3, 9, 15, 27 กรกฏาคม 2563
฿ 2,200
KNT22934 - ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า ฟาร์มโทมิตะ / เดินทางวันที่ 24 มิถุนายน , 4, 10, 18, 31 กรกฏาคม 2563
฿ 2,200

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

07:40 AM

จุดหมาย

Hokkaido

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • บริเวณลานกระดิ่ง ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (รวมตัว 7:40นาฬิกา)
 • สถานีรถไฟชินซัปโปโร (ออกเดินทาง 8:30 นาฬิกา ※ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นรถบัสที่นี่ กรุณาระบุลงใน 'ข้อมูลเพิ่มเติม' ของแบบฟอร์มการจอง)
 • ฟาร์มโทมิตะ เมืองฟุราโน่ (ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ชื่อดังของจังหวัดฮอกไกโด / 120 นาที)
 • เนินเขาชิกิไซ เมืองบิเอะ (ชมเนินดอกไม้ที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาโทคาจิ/ 30 นาที)
 • Shirakaba Road (ชมวิวผ่านหน้าต่างรถบัส)
 • บ่อน้ำสีฟ้า เมืองบิเอะ (เดินชมบ่อน้ำสีฟ้าชื่อดัง/ 30 นาที)
 • จุดชมวิว Miyama Pass (จุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาโทคาจิ/ 30 นาที))
 • Furano Marche (เลือกซื้อของ/ 30 นาที))
 • สถานีรถไฟชินซัปโปโร (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 20:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ฤดูกาลชมดอกลาเวนเดอร์ของทุกปีที่ผ่านมา จะอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนสิงหาคม โดยโปรแกรมทัวร์นี้ได้กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนจากฤดูกาลชมดอกลาเวนเดอร์ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฤดูกาลชมดอกไม้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • โปรแกรมนี้กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนวันออกเดินทางจากฤดูกาลชมดอกไม้ของปีที่ผ่านมา ซึ่งฤดูกาลชมดอกไม้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ตรงตามฤดูกาลชมดอกไม้ ทางบริษัทจะทำการยกเลิกการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ/ ลดเวลาการท่องเที่ยว และพาท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน *กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน