บริการรถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินสนามบินชิโตเซะ และโรงแรมในซัปโปโร

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,285

บริการรถรับ-ส่งระหว่างสนามบินและทุกโรงแรมในซัปโปโร
 • เดินทางจากสนามบิน ไปยังทุกโรงแรมในซัปโปโร
 • นั่งเอนกายเดินทางอย่างสะดวกสบายไปกับที่นั่งกว้าง วางขาสบาย
 • เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์
 • ไม่ต้องกังวลกับการต่อแถวรอแทกซี่ และรอขึ้นรถสาธารณะที่แสนแออัด
 • จองขั้นต่ำ 3 ท่าน

ตัวเลือกแพคเกจ

บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินชิโตะเซะ - โรงแรมในซัปโปโร 3 ท่าน (1 เที่ยว)
฿ 3,855
บริการรถรับ-ส่ง จากโรงแรมในซัปโปโร - สนามบินชิโตเซะ 3 ท่าน (1 เที่ยว)
฿ 3,855

รายละเอียดสินค้า

อัตราค่าบริการต่อท่าน

ประเภทเส้นทาง ราคาต่อท่าน
รถรับ-ส่งจากสนามบินชิโตเซะ - โรงแรมในซัปโปโร (เที่ยวเดียว) 1,285 บาท
รถรับ-ส่งจากโรงแรมในซัปโปโร - สนามบินชิโตเซะ (เที่ยวเดียว) 1,285 บาท

*การจองขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 3 ท่าน

*บริการนี้ไม่ใช่บริการรถส่วนตัวอาจมีผู้โดยสายท่านอื่นใช้บริการร่วมด้วย

รถ Highace รองรับผู้โดยสารได้ 9 ท่านต่อ 1 คัน

หมายเหตุ

เงื่อนไขบริการ

 • รถจะบริการจนถึงโรงแรมภายในนาโกย่าที่ได้นัดหมายเอาไว้
 • การจองขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 3 ท่าน
 • กรุณาแจ้งไฟท์การเดินทางของท่านกับเจ้าหน้าที่
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเมื่อการจรจรติดขัดอย่างหนัก หรือมีสถานการณ์พิเศษอื่นๆ เกิดขึ้น
 • ไม่สามารถคืนเงินได้
 • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563