Taxi Tour เที่ยวอุทยานหินเย่หลิ่ว เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือ เยือนเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,200

เที่ยวอุทยานหินเย่หลิ่ว เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือ เยือนเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ไม่เกิน 4 ท่าน
 • ตื่นตาไปกับหินธรรมชาติในอุทยานเย่หลิว Yehliu Park ซึ่งไฮไลท์คือ หินเศียรราชินี ตื่นตาความงามหินประหลาด ที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
 • เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือที่เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 2002
 • สัมผัสความรุ่งเรืองในอดีตของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งกลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กับวัฒนธรรมโรงน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์
 • เดินทางด้วยรถแท้กซี่ของไต้หวัน

ตัวเลือกแพคเกจ

Private Taxi Tour สำหรับ 4 คน (เย่หลิ่ว-จินกวาสือ-จิ่วเฟิ่น)
฿ 4,200

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการ

 • 09.00 – 10.00 น. เดินทางสู่อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark)
 • 10.00 – 11.00 น. อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางตอนเหนือของไต้หวัน ด้วยเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตาจำนวนมาก อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลกว่า 1,700 เมตรจากเมืองหวานลี่ (Wanli) ชมก้อนหินรูปทรงแปลกประหลาดที่เกิดจากการกัดเซาะโดยธรรมชาติ โดยก้อนหินเหล่านี้มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามสิ่งที่ผู้คนจินตนาการ จนเกิดเป็นชื่อของหินแต่ละก้อน มีทั้งหินเศียรราชินี (Queen’s Head), หินเทียนทะเล (Sea Candles), หินรองเท้านางฟ้า (Fairy Shoe) และอื่น ๆ

อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark)

 • 11.00 – 11.50 น. ออกเดินทางสู่ Shifen
 • 11.50 – 12.50 น. Shifenเป็นถนนท่องเที่ยวหลักมีขายสินค้าทั้งสองข้างทาง ทั้งของที่ระลึกและขนมท้องถิ่น ของที่ระลึกที่น่าสาใจคือ พวงกุญแจรูปโคมผิงซี ที่สามารถซื้อใช้ไว้เป็นเครื่องราง ทั้งเรื่องความรัก สุขภาพ การงาน ครอบครัว และเรื่องอื่นๆ ก็มีเช่นกัน

Shifen

 • 12.50 – 13.30 น. ออกเดินทางสู่ Jingwas
 • 13.30 – 13.40 น. Jingwas Golden Falls หรือ น้ำตกทองคำ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยม ถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจทางด้านนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นเส้นทางของสายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายสำคัญผ่านไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกจากทางฝั่งทะเลหยินหยาง (Yin-Yang Sea, 陰陽海) อีกด้วย

Jingwas Golden Falls

 • 13.40 – 13.50 น. ออกเดินทางสู่ Jinhwas Golden Museum
 • 13.50 – 15.20 น. Jinhwas Golden Museum ถือเป็นแหล่งการทำเหมืองทองคำและทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดของอุโมงค์ที่ลึกกว่า 600 กิโลเมตรจากภูเขาที่ล้อมรอบซึ่งพื้นที่ด้านในส่วนใหญ่นั้นต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ย้อนกลับไปเมื่อปี 1890 ได้มีการค้นพบทองคำในแม่น้ำ Keelung และได้รับการตรวจสอบกลับไปยังจิ่วเฟิ่น และได้ขยายตัวเข้าไปในเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในยุคจักรวรรดิญี่ปุ่น แต่ก็ลดลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง และมีการยุติการทำเหมืองแร่โดยสิ้นเชิงในปี 1970 ซึ่งในปัจจุบันคาดว่ายังมีแร่ทองคำหลงเหลืออยู่อีกกว่า 8 ล้านออนซ์ แต่ชาวเมืองส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่อไปทางรัฐบาลจึงหันมาพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแทน ดังเช่นปัจจุบันที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำจินกวาสือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เจริญรุ่งเรือง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)

Jinhwas Golden Museum

 • 15.20 – 15.30 น. ออกเดินทางสู่จิ่วเฟิ่น
 • 15.30 – 17.00 น. ถนนสายเก่าในจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street, 九份) เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา  ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away

Jiufen Old Street

 • 17.00 – 18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ตึกไทเป 101

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • บริการนี้เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. - 18.00 น.
 • รับท่านจากโรงแรมภายในไทเปเท่านั้น
 • หลังจากจบโปรแกรมนำท่านส่งยังบริเวณตึกไทเป 101
 • รถที่ให้บริการเป็นรถแท็กซี่ Toyota Wish นั่งได้สูงสุด 4 ท่านเท่านั้น
 • ภายในรถโดยมีบริการ Wifi ฟรี
 • บริการนี้ไม่มีไกด์