TIME TO AUTUMN IN HOKKAIDO - Daisetsuzan National Park: Autumn Leaves at Ginsendai & Kurodake

ฮอกไกโด - ชมใบไม้เปลี่ยนสีไดเซ็ทสึซัง 1 วัน

ราคาเริ่มต้นที่

2,990 บาท

เยี่ยมชม 'จุดชมวิวกิงเซนได & หุบเขาคุโรดาเคะ' จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง

Highlight

  • เยี่ยมชม 'จุดชมวิวกิงเซนได & หุบเขาคุโรดาเคะ' จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง
  • นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ สู่สถานีชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ สถานที่ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังที่สามารถมองเห็นวิวเมืองโซอุนเคียว-ออนเซ็น

ตัวเลือกแพ็กเกจ

TIME TO AUTUMN IN HOKKAIDO - ฮอกไกโด - ชมใบไม้เปลี่ยนสีไดเซ็ทสึซัง 1 วัน - วันที่ 01, 02, 03 ต.ค..62

TIME TO AUTUMN IN HOKKAIDO - ฮอกไกโด - ชมใบไม้เปลี่ยนสีไดเซ็ทสึซัง 1 วัน - วันที่ 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 28 ก.ย.62

รายละเอียดสินค้า

จุดออกเดินทาง

 ซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

 08:10 AM

จุดหมาย

 Hokkaido

ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ

  • ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน


โปรแกรมการเดินทาง

  • 08.10 น. จุดนัดพบ ณ สถานีรถไฟซัปโปโร ประตูทางเหนือ 
  • สู่ จุดชมวิวกิงเซนได - จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง
  • สุ่ สถานีกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า สถานีชั้นที่ 5 ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง 
  • นั่งรถบัสชมวิวหุบเขาอันงดงามในโซอุนเคียว
  • 19.30 น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ประตูทางเหนือ (ตามเวลา)

การเดินทางและแผนที่