JP5NRT-Nikko 1 Day Tour - วันเดียวเที่ยวนิกโก้

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,300

เที่ยวน้ำตกเคะกน+ทะเลสาบชูเซนจิ+ศาลเจ้าที่เป็นมรดกโลกนิกโก้โทชูกู
 • ศาลเจ้าโทโชกุ วัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้อันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง
 • สะพานชินเคียว  หรือสะพานศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (จุดนี้จะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเที่ยวลูกค้าสามารถไปชมด้วยตัวเอง โดยสอบถามข้อมูลจากพนักงานบนรถ)
 • น้ำตกเคกอน น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิกโก้ และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูง 100 เมตร
 • ทะเลสาบชูเซนจิ ทะเลสาบที่ระดับน้ำสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสูงประมาณ 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ตัวเลือกแพคเกจ

JP5NRT-Nikko 1 Day Tour - วันเดียวเที่ยวนิกโก้
฿ 3,300

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 07:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 07:10)
 • 07:30 ออกเดินทางจาก หน้าบริษัท Kokuyo Shinagawa (รวมพล 07:10)
 • 07:30 ออกเดินทางจาก หน้าโรงแรม Sunshine City Prince Hotel (รวมพล 07:10)
 • 08:30 ออกเดินทางจาก หน้าตึกShinjuku I-Land Tower (รวมพล 08:10)
 • 11:00 ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ・ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง  (100นาที)
 • 12:50 ทานอาหารกลางวันที่ร้านNikko Castella Honpo Bandai Nikko Ten(**กรณีที่ร้านเต็มอาจจะมีการเปลี่ยนร้าน**)   (60 นาที)
 • 14:20 น้ำตกเคะกน   (50 นาที)
 • 15:20 ทะเลสาบชูเซนจิ    (30 นาที)
 • 18:00 ทัวร์จบลงที่บริเวณสถานีรถไฟชินจุกุ สามารถเดินเที่ยวต่อได้ตามอัธยาศัย

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • มีพนักงานดูแลบนรถบัสพูดภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษาจีน คอยอำนวยความสะดวกและนัดเวลาบนรถ
 • ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
 • หมายเหตุ 1 ทริปนี้จะมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และจีนนัดเวลาบนรถ *กรณีที่เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่ง จะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน*
 • หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง
 •  หมายเหตุ 3 วันที่เดินทางจริงกรุณาไปจุดรวมพลให้ตรงเวลา ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางจริง ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านที่ไปสายไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ