ตั๋ว German Rail Pass ตั๋วรถไฟเยอรมัน เรล พาส สุดคุ้ม (แบบใช้ติดต่อกัน 3, 4, 5, 7, 10 หรือ 15 วัน)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 6,750

ตั๋วรถไฟ German Rail Pass ราคาพิเศษ ใบเดียวคุ้มค่าสุดๆ สำหรับผู้ที่รักอิสระในการเดินทางเปิดประสบการณ์เที่ยวประเทศเยอรมัน ให้การเดินทางของคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 • ตั๋วรถไฟ German Rail Pass ราคาพิเศษ ใบเดียวคุ้มค่าสุดๆ สำหรับผู้ที่รักอิสระในการเดินทางเปิดประสบการณ์เที่ยวประเทศเยอรมัน ให้การเดินทางของคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพลิดเพลินไปกับการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดบนรถไฟของประเทศเยอรมันทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัท Deutsche Bahn ด้วยบัตรโดยสาร German Rail Pass (ทั้งแบบยืดหยุ่นและใช้ติดต่อกัน) 
  • ใช้เดินทางได้ทั่วประเทศเยอรมันด้วยรถไฟเยอรมัน (DB) และการบริการของพันธมิตร (รวมถึงสถานีใน Salzburg ของออสเตรีย และ Basel Bf ในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศยุโรปอื่นๆ โดยรถไฟ รถบัส ที่บริการโดย DB
  • ใช้เดินทางด้วยรถไฟเยอรมนี (DB) ทุกประเภท รวมถึงรถไฟด่วน ICE และรถบัส IC ที่ให้บริการภายในประเทศ
  • ให้บริการทั้งแบบตั๋วประเภทเดินทางต่อเนื่อง (Consecutive Passes) และไม่ต่อเนื่อง (Flexi Passes) ในระยะเวลา 1 เดือน ด้วยราคาสุดคุ้ม
  • ให้บริการทั้ง ชั้น 1 และ ชั้น 2 ทั้งแบบเดินทางคนเดียว (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) หรือ เดินทางเป็นพร้อมกันเป็นคู่ (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) และตั๋วสำหรับเยาวชน (อายุระหว่าง 12 – 27 ปี) เด็ก 2 คน อายุ 6 -11 ปี เดินทางฟรี เมื่อเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ 1 คน
  • Twin Pass ตั๋วคู่หู เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านตลอดเส้นทาง ช่วยคุณประหยัดเพิ่มขึ้น
  • ตั๋วพาส GRP มีตั้งแต่ 3 – 15 วัน ในระยะเวลา 1 เดือน
  • สิทธิ์พิเศษใช้เป็นส่วนลดสถานที่ท่องเที่ยวและบริการหลายแห่งทั่วเยอรมัน 

ตัวเลือกแพคเกจ

3 วันต่อเนื่อง (ชั้นสอง)
฿ 6,750
4 วันต่อเนื่อง (ชั้นสอง)
฿ 7,660
5 วันต่อเนื่อง (ชั้นสอง)
฿ 8,030
7 วันต่อเนื่อง (ชั้นสอง)
฿ 9,850
10 วันต่อเนื่อง (ชั้นสอง)
฿ 11,680
15 วันต่อเนื่อง (ชั้นสอง)
฿ 16,400

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน

 • ตั๋วที่บริษัทออกให้ผุ้โดยสาร เป็นตั๋วตัวจริง ไม่ต้องไปแลกตั๋วในประเทศเยอรมัน
 • ต้องทำการเปืดใช้ตั๋วที่ ศูนย์บริการจข้อมูลของ DB Reise-Zentrum ที่สถานีรถไฟหลัก (Hauptbahnhof) ในเมื่องต่างๆ ของเยอรมัน พร้อม
 • หนังสือเดินทาง (passport) ของผู้ถือตั๋วเป็นหลักฐาน
 • เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดตั๋ว วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ (วันแรกที่ผู้โดยสารจะใช้ตั๋ว) ในช่อง Validate from .../…/… until …/…/…
 • ผู้เดินทางสามารถใช้เดินทางได้ทันที
 • ผู้เดินทางมีหน้าที่ต้องกรอก วันเดินทางในช่อง
  Day /…/…/…/…/…/
  Month /.../.../.../.../
 • ด้วยปากกาทุกวันที่ใช้ตั๋วในการเดินทาง หากนายตรวจรถไฟขอตรวจเช็คตั๋วระหว่างการเดินทาง และไม่พบวันที่ที่ต้องกรอก ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าปรับ
 • German Rail Pass Flexi วันเดินทางไม่จำเป็นต้องเดินทางติดกันทุกวัน ตั๋วมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้วันแรก
 • German Rail Pass Consecutive ต้องเดินทางติดต่อกันทุกวัน ตั๋วมีอายุใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้โดยสารซื้อ
 • ตั๋วนี้ ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญ เทียบได้กับเงินสด บริษัทตัวแทน หรือ การรถไฟเยอรมัน จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดการสูญหาย หรือ ชำรุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว หรือ ข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟเยอรมันได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล DB Reise-Zentrum หรือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของการรถไฟ ณ สถานีรถไฟในเมืองต่างๆ

รายละเอียดและงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับตั๋ว German Rail Pass (GPR)

 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วประเภท Open-date Pass ต้องทำการเปิดใช้ในประเทศเยอรมัน โดยการรถไฟก่อนการใช้เดินทางในครั้งแรก ดังรายละเอียดคือ
  • ตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้ตามหลักฐานประจำตัวที่มีอายุผลบังคับใช้
  • การกรอกรายละเอียดของวันแรกและวันสุดท้ายที่มีผลบังคับใช้
  • จะต้องทำการเปิดใช้ตั๋วภายในระยะเวลา 11 เดือน หลังจากออกตั๋วประเภทนี้
 • ตั๋วประเภทนี้จะมีการระบุชื่อผู้ถือ และเลขที่หนังสือเดินทางไว้ชัดเจน กรณีเป็นตั๋ว Twin Pass จะระบุชื่อ และเลขที่หนังสือเดินทางของผู้เดินทางทั้ง 2 คน
 • ผู้ที่ใช้ตั๋ว GRP ได้ คือ มีถิ่นพำนักนอกทวีปยุโรป, ตุรกี และรัสเซีย, ชาวยุโรปที่พำนักนอกทวีปยุโรปฝเดินทางออกจากทวีปยุโรปเกินกว่า 6 เดือน (อ้างอิงจาก
 • วันที่ตีตราบันทึกในหนังสือเดินทาง หรือหมายเหตุเพิ่มเติมในเอกสารประจำตัว) , ทหารสัญชาติอเมริกัน หรือแคนนาเดียน ที่ประจำการในประเทศเยอรมัน
  ต้องแสดงหลักฐานประจำตัวเมื่อซื้อ และขอเปิดใช้บริการตั๋วประเภทนี้
 • การเดินทางด้วยรถไฟดังต่อไปนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งหรือค่าเตียงนอนเพิ่มเติม
  • ICE-sprinter
  • City Night Line (CNL)
  • Berlin-Waraszawa-Express
  • Expressbus (IC Bus)
 • ตั๋วมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่มีผลบังคับใช้/วันเดินทางวันแรก จนถึง 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่มีผลบังคับใช้/วันเดินทางวันสุดท้าย
 • ตั๋วประเภทนี้เดินทางด้วยรถไฟนอน ข้ามคืน ในรอบตั้งแต่ 19.00 น. จนเลย 04.00 น. ของวันถัดไปให้กรอกวันที่เดินทางถึงปลายทาง (วันรุ่งขึ้น โดยนับเป็น 1 วัน)
 • ไม่สามารถเดินทางด้วยรถไฟกลางคืนได้ในวันแรกของการเปิดใช้ตั๋ว/วันแรกที่ตั๋วมีผลบังคับใช้
 • ตั๋วประเภทนี้ไม่สามารถโอน หรือ เปลี่ยนเจ้าของ/ผู้เดินทางได้ และต้องใช้คู่กับหลักฐานประจำตัวที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น
 • กรณีตั๋วสูญหายในทุกกรณี ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง จะไม่มีการออกตั๋วชดเชย หรือคืนเงินในทุกกรณี

การขอคืนเงิน Refund

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว เสียค่าธรรมเนียมในการคืนบัตรโดยสาร 15% จากราคาบัตรโดยสาร ทั้งนี้ กรณีตั๋วราคาปกติและระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันที่ออกตั๋วแล้วเท่านั้น
 • ตั๋วที่ใช้ไม่ครบจำนวนวันที่ซื้อไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี
 • เงื่อนไขสำหรับตั๋วประเภทอื่น ขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋ว กรุณาศึกษาเงื่อนไข

ใช้เป็นส่วนลดได้

 • การขนส่ง
  1. Koln-Dusseldorf Rheinschiffahrt AG (KD Rhine Line) (www.k-d.de) รับส่วนลด 20% จากเรือ KD Rhine Line สำหรับ
  >> เรือล่องแม่น้ำไรน์ ระหว่างโคโลญขน์ และ ไมนซ์ (River Rhine: Cologne and Mainz)
  >> เรือล่องแม่น้ำโมเซิล ระหว่างโคเบล็นซ์ และ โคเชม (River Moselle: Koblenz and Cochem)
  2. Lake Constance รับส่วนลด 50% สำหรับเรือกลไฟที่ให้บริการในทะเลสาบคอนสแตนซ์ โดยบริษัท BOdenseeschiffahrtsbetriebe (BSB)
  3. Bayerische Zugspitzbahn รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อตั๋วไป-กลับ รถไฟของ Bayerische Zugspitzbahn
  >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.zugspitze.de
  4. Romantic Road Coach รับส่วนลด 20% เมื่อจองทัวร์เส้นทางสายโรแมนติก Romantic Road ที่ให้บริการโดยบริษัท Touring Tours & Travel
  >> เฉพาะเส้นทาง Frankfurt am Main-Wurzburg-Rothenburg/Tauber-Fussen (เฉพาะระหว่างเดือน เมษายน – ตุลาคม) >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.touring-travel.eu
  >> สำรองที่นั่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ผ่านหน้าเวบไซต์ www.romanticroadcoach.de หรือ โทร + 49 69 719126 26
 • ช้อปปิ้ง
  1. OUTLETCITY METZINGEN เพียง 30 นาทีจากชตุทการ์ท คุณก็จะพบกับสวรรค์ของการช้อปปิ้งที่นี่ เพียงคุณยื่นตั๋ว GRP ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของที่นี่ คุณจะได้รับ Shopping Pass ที่รับสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ
  2. Luxury Outlet Centers ผู้ถือตั๋ว GRP จะได้รับการบริการรถบัสรับส่งด้วยการบริการของ Shopping Express Bus ไปยัง Outlet Villages ชื่อดัง คือ
  >> จากสถานีรถไฟกลางแฟรงเฟิร์ต ไปยัง Wertheim Village
  >> จากสถานีรถไฟกลางมิวนิค ไปยัง Ingolstadt Village
  >> รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ถือตั๋ว GRP
  3. McArthurGlen Designer Outlets ผู้ถือตั๋ว GRP จะได้รับ Fashion Passport ฟรีเมื่อมาช้อปที่นี่ (รับส่วนลด 10% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ)
  >> พร้อม ดื่มกาแฟปรุงพิเศษฟรี ณ Designer Outlets ที่มีอยู่ทั่วยุโรปอีกด้วย ได้แก่ Neumunster ในเมืองฮัมบรูก์ เยอรมัน , Wustermark ในเบอร์ลิน, Salzburg ในออสเตรีย, Roermond ในเนเธอร์แลนด์, Noventa di Piave ในเวนิส อิตาลี
  4. Designer Outlets Wolfsburg รับคูปองส่วนลด 10% (กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข)
 • ประสบการณ์การท่องเที่ยว
  1. Historic Highlights of Germany
  >> ฟรี CityCard หรือ WelcomeCard ในเมืองต่างๆ เหล่านี้ Augsburg, Erfurt, Freiburg, Koblenz, Mainz, Munster, Osnabruck, Regensburg, Rostock, Trier, Wiesbaden, และ Wurzburg
  >> รับส่วนลดพิเศษ สำหรับ CityCard ในเมืองต่างๆดังนี้ Bonn, Potsdam, Heidelberg รวมถึง ฟรี Lubeck Museum-Speed-Dating-Pass. (เฉพาะ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)
  2. Stern und Kreisschiffahrt Berlin รับส่วนลด 20% สำหรับล่องเรือในเบอร์ลินและโดยรอบ (เฉพาะที่ระบุด้วย C, H, S เท่านั้น) >> ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ww.sternundkreis.de
  3. City Circle Sightseeing Berlin รับส่วนลด 25% สำหรับ City Circle Yellow sightseeing trip ทั่วเบอร์ลิน ด้วยบริการรถบัส Hop-on/Hop-Off ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.bbsberlin.de
  4. Hamburg City Sightseeing “Die Roten Doppeldecker” รับส่วนลด 16 ออยโร สำหรับตั๋ววันท่องเที่ยว่ Sightseeing Tour Line A (hop-on/hop-off) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.die-roten-doppeldecker.de
 • ห้องพัก โรงแรม
  1. A & O Hotels and Hostels ผู้ถือตั๋ว GRP รับส่วนลด 10% จากราคาห้องพักปกติ เมื่อจองห้องพักล่วงหน้าออนไลน์ที่ www.aohostels.com/railpass/ หรือ ติดต่อ 0800 225722 (เยอรมัน) / 0800 228807 (ออสเตรีย) หรือ + 49 30 80 947 5110 กรุณาระบุรหัส “railpass” เมื่อทำการจอง และโชว์พาส GRP ที่มีอายุใช้งานเมื่อทำการเช็คอินเข้าพัก

Promotion Bonus special deal of prices and conditions may change without prior notice