KNT05542 - ชมดอกเบบีบลูอายส์ที่ Hitachi Seaside Park & ดอกวิสทีเรีย ณ สวนดอกไม้อะชิคากะ & อาหารกลางวันบุฟเฟต์ปิ้ง-ย่างและซูชิ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,600

ตื่นตาไปกับทัศนียภาพอันงดงามของ ดอกเบบี้บลูอายส์ และเพลิดเพลินไปกับการชม ดอกวิสทีเรียขนาดใหญ่
 • เยี่ยมชม 2 สวนดอกไม้ชื่อดังแบบไป-กลับใน 1 วัน​

  1.Hitachi Seaside Park…ตื่นตาไปกับทัศนียภาพอันงดงามของ "ดอกเบบี้บลูอายส์" กว่า 4.5 ล้านต้นบนเนินขนาดใหญ่ พร้อมทั้งวิวสีฟ้าของท้องฟ้าและทะเล​
  [ฤดูกาลชม] กลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม
  สามารถตรวจสอบสภาพการบานของดอกไม้ได้ที่เว็บไซต์ของ Hitachi Seaside Park
  Hitachi Seaside Park
  2.สวนดอกไม้อะชิคากะ…เพลิดเพลินไปกับการชม "ดอกวิสทีเรียขนาดใหญ่" ที่มีอายุมากถึง 150 ปี มีความกว้าง 1,000 ตารางเมตร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติของจังหวัดโทจิกิ​
  [ฤดูกาลชม]
  ・ต้นวิสทีเรียขนาดใหญ่…ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม
  ・ดอกวิสทีเรียสีชมพูอ่อน…กลาง-ปลายเดือนเมษายน
  ・ดอกวิสทีเรียสีขาว…ต้นเดือนพฤษภาคม
  ・ดอกวิสทีเรียสีเหลือง…ต้น-กลางเดือนพฤษภาคม

  *ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

 • อาหารกลางวัน--จุใจไปกับบุฟเฟต์ยากินิคุ หรือ ปิ้ง-ย่างสไตล์ญี่ปุ่น & ซูชิ ​เมนู : ยากินิคุ หรือ ปิ้ง-ย่างสไตล์ญี่ปุ่น (เนื้อวัว・เนื้อวัว・เนื้อไก่ เป็นต้น), ซูชิ , สลัด, ข้าว, เมนูประเภทเส้น, เครื่องเคียงต่างๆ, ของหวาน และอื่นๆอีกมากมาย

  *ทางบริษัทไม่สามารถจัดเตรียมเมนูอื่นๆแทนเมนูบุฟเฟต์ในโปรแกรมได้ กรุณาเลือกรับประทานเมนูในรายการบุฟเฟต์ที่สามารถรับประทานได้

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT05542 - ชมดอกเบบีบลูอายส์ที่ Hitachi Seaside Park & ดอกวิสทีเรีย ณ สวนดอกไม้อะชิคากะ & อาหารกลางวันบุฟเฟต์ปิ้ง-ย่างและซูชิ
฿ 3,600

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย

07:20 AM

จุดหมาย

Kanto, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิกิ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 
 • Shinjuku Washington Hotel ชั้น 3​ (รวมตัว 7:20 นาฬิกา / ออกเดินทาง 7:30 นาฬิกา)
 • Hitachi Seaside Park ​(ชมดอกเบบี้บลูอายส์ / ประมาณ 90 นาที)
 • ร้าน STAMINA TARO ​(รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟต์ปิ้ง-ย่าง & ซูชิ เป็นต้น / ประมาณ 60 นาที)
 • สวนดอกไม้อะชิคากะ ​(ชมดอกวิสทีเรีย / ประมาณ 90 นาที)
 • ชินจูกุ ​(เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา) ※จุดลงรถ (ขากลับ) จะอยู่บริเวณ Washington Hotel Shinjuku และบริเวณสถานีรถไฟชินจุกุฝั่งตะวันตก

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทอาจทำการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบานของดอกไม้ในวันเดินทาง
 • *ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
 • *กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • *ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • *ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560