KNT98531 - ล่องเรือชมน้ำวนอุซุชิโอะที่เกาะอะวาจิ พร้อมอาหารกลางวัน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,700

ล่องเรือชมน้ำวนอุซุชิโอะ สนุกกับกิจกรรมเก็บหัวหอม เดินชมดอกไม้เพลินๆที่เรือนกระจก
 • รับประทานอาหารกลางวันในเมนู "ข้าวหน้าปลาแซลมอนพันธุ์ซากุระมาสุ" ปลาพันธุ์ใหม่ของเกาะอะวาจิ ปลาแซลมอนพันธุ์ซากุระมาสุ (Sakura Masu)・・・คือ ชื่อเรียกของปลาที่มีสีชมพูสวยงามและช่วงฤดูจับปลาคือช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลของดอกซากุระ จึงเกิดเป็นชื่อสายพันธ์ปลาขึ้น ปลาแซลมอนพันธุ์ซากุระมาสุ เป็นปลาที่มีไขมันเยอะ แต่เป็นปลาชั้นสูงที่ร้านอาหาร
 • ล่องเรือชมน้ำวนอุซุชิโอะ (ประมาณ 60 นาที)
 • ทำกิจกรรมเก็บหัวหอมใหญ่แห่งเกาะอะวาจิ และนำกลับบ้านประมาณ 3 กิโลกรัม หัวหอมใหญ่แห่งเกาะอะวาจิ มีรสชาติที่มากหวานและอ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับการรับประทานแบบสดๆ

 

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT98531 - โอซาก้า - ล่องเรือชมน้ำวนอุซุชิโอะที่เกาะอะวาจิ พร้อมอาหารกลางวัน / เดินทาง 9, 17 เมษายน 2563
฿ 3,700
KNT98531 - โอซาก้า - ล่องเรือชมน้ำวนอุซุชิโอะที่เกาะอะวาจิ พร้อมอาหารกลางวัน / เดินทางวันที่ 11, 26 เมษายน / 02 พฤษภาคม 2563
฿ 4,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

เท็นโนจิ

เวลาที่นัดหมาย

09:10 AM

จุดหมาย

Shikoku

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

28 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • เท็นโนจิ (ออกเดินทาง 9:10 นาฬิกา)
 • นัมบะ OCAT (ออกเดินทาง 9:30 นาฬิกา)
 • เมืองสุโมโตะ (รับประทานอาหารกลางวันในเมนู "ข้าวหน้าปลาแซลมอนพันธุ์ซากุระมาสุ" / ประมาณ 60 นาที)
 • สวนคันโค (กิจกรรมเก็บหัวหอมใหญ่ / ประมาณ 30 นาที)
 • Uzu No Oka Onaruto Memorial Hall (เลือกซื้อของ ※ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อุซุชิโอะ ราคา 500 เยน / ประมาณ 40 นาที)
 • ท่าเรือ Joyport Minamiawaji (ล่องเรือชมน้ำวนอุซุชิโอะ / ประมาณ 60 นาที)
 • ร้าน Takosenbei no Sato (เลือกซื้อของ / ประมาณ 30 นาท)
 • Parchez House of Scents (ชมดอกไม้ในเรือนกระจก / ประมาณ 30 นาที)
 • นัมบะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:55 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • เท็นโนจิ (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:15 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้ *เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้จะทำกิจกรรมเก็บหัวหอมใหญ่ ดังนั้น กรุณาจัดเตรียมถุงมือติดตัวไปด้วย (กรุณาจัดเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วย)
 • ในกรณีที่ "การล่องเรือชมน้ำวนอุซุชิโอะ" ถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าล่องเรือแบบกลุ่มให้แก่ท่าน (ราคา 1,000 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และ 800 เยนสำหรับเด็ก) และทำการเพิ่มเวลาการท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆ อีกทั้ง โปรดทราบว่าน้ำวนอุซุชิโอะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่ไม่สามารถชมวังน้ำวนได้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น *เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560