KNTJX301 - ชมซากุระ + ดอกนาโนะฮานะที่สวนกอนเกนโด-ซากุระซึซึมิ และ ชมดอกพีชที่สวนโคกะคุโบ และชมอุโมงค์ซากุระที่ ภูเขาโอฮิระ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,900

เยี่ยมชมจุดชมวิวซากุระชื่อดัง 4 แห่งใกล้โตเกียว (จังหวัดไซตามะ - จังหวัดอิบารากิ - จังหวัดโทจิกิ)
 • เยี่ยมชมจุดชมวิวซากุระชื่อดัง 4 แห่งใกล้โตเกียว
 • สวนกอนเกนโด-ซากุระซึซึมิ …ชมอุโมงค์ซากุระสายพันธุ์โซเมโยชิโนะ กว่า 1,000 ต้น ที่ทอดยาวเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งชมการประชันความงามระหว่างดอกซากุระสีชมพู และดอกนาโนะฮานะสีเหลือง!
 • สวนโคกะคุโบ…ชมดอกพีช (ดอกท้อ) สีชมพูที่แต่งแต้มสีสันอย่างสวยงาม กว่า 5 สายพันธุ์ ประมาณ 1,500 ต้นภายในสวน
 • อุโมงค์ซากุระที่ภูเขาโอฮิระ…ชมทิวทัศน์แนวต้นซากุระที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 จุดชมวิวซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งทอดยาวเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร
 • ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ・เนินต้นซากุระที่แม่น้ำชินกาชิกาว่า…ชมความงามของดอกซากุระ กว่า 100 ต้น ที่ริมแม่น้ำชินกาชิกาว่า ที่อยู่ด้านหลังศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ ห่างจากสะพานฮิกาว่า ประมาณ 500 เมตร
 • ฤดูกาลชมดอกไม้ในปีที่ผ่านมา
  - ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ・แม่น้ำชินกาชิกาว่า…ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
  - สวนกอนเกนโด-ซากุระซึซึมิ…ดอกซากุระ・ดอกนาโนะฮานะ:ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
  - สวนโคกะคุโบ…ดอกพีช:กลางเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน
  - ภูเขาโอฮิระ …ดอกซากุระ:ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTJX301 - ชมซากุระ + ดอกนาโนะฮานะที่สวนกอนเกนโด-ซากุระซึซึมิ และ ชมดอกพีชที่สวนโคกะคุโบ และชมอุโมงค์ซากุระที่ ภูเขาโอฮิระ
฿ 2,900

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

In front of Nippori Station Garden Tower

เวลาที่นัดหมาย

07:35 AM

จุดหมาย

จังหวัดไซตามะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • สถานีนิปโปริ Station Garden Tower(ออกเดินทาง 7:35 นาฬิกา)
 • ภูเขาโอฮิระ (ชมวิวอุโมงค์ซากุระ กว่า 2กิโลเมตร / 60 นาที)
 • สวนโคกะคุโบ (ชมดอกพีชกว่า 5 สายพันธุ์ / 60 นาที)
 • สวนกอนเกนโด-ซากุระซึซึมิ (ชมดอกนาโนะฮานะ & ซากุระพันธุ์โซเมโยชิโนะ / 60 นาที)
 • ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ (ชมเนินต้นซากุระที่ริมแม่น้ำชินกาชิกาว่า / 60 นาที)
 • สถานีนิปโปริ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:45 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • โปรแกรมชมดอกไม้นี้ กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนวันออกเดินทางจากฤดูกาลชมดอกไม้ของปีที่ผ่านมา ซึ่งฤดูกาลชมดอกไม้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560