ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาะนามิ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนดอกไม้ และช้อปปิ้งพร้อมรถส่วนตัว

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 5,200

ปลดปล่อยความสนุกให้เต็มที่กับสวนสนุกชื่อดังของเกาหลี แวะช้อปปิ้งของฝากให้จุใจ
 • เที่ยวเกาหลี แบบส่วนตัว 4 ท่านก็เดินทางได้เลย ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • ตะลุยเที่ยวเกาะชื่อดังอย่าง นามิ
 • เที่ยวชมหมู่บ้านฝรั่งเศส
 • ถ่ายรูปในสวน THE GARDEN OF MORNING CALM
 • ช้อปปิ้งของที่ระลึกอย่างจุใจ
 • เดินทางด้วยรถส่วนตัวด้วยความสะดวกสบาย
 • ออกเดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน

ตัวเลือกแพคเกจ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาะนามิ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนดอกไม้ และช้อปปิ้งพร้อมรถส่วนตัว
฿ 5,200

รายละเอียดสินค้า

ประสบการณ์ที่คุณจะได้พบ

เกาะนามิ เกาะอันโด่งดังจากภาพยนตร์และซีรีส์ทั้งของไทยและเกาหลีใต้หลากหลายเรื่อง

หมู่บ้านฝรั่งเศส La Petite France ภายในได้รวบรวมเอาประวัติ และผลงานของนักเขียนหนังสือ “เจ้าชายน้อย”

กำหนดการ

 • 9.00 น. พบกัน ณ โรงแรมที่พักในโซล
 • 10.30 น. นำท่านเดินทางถึง เกาะนามิแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ เกาะนามิ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮันเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนยอดนิยมเพราะมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม อีกทั้งยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลากหลายบนเกาะ ไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำ สวนสนุก และมุมร้านอาหาร คาเฟ่ต่างๆ ให้เพื่อนๆ ได้ไปเที่ยวชมและทำกิจกรรมกัน
 • 12.30-14.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ)
 • 14.00 น. นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศส สร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสมีตึกสีสันสดใส เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากมีห้องจัดแสดงเรื่อวราวของนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายของฝรั่งเศล เช่นเรื่อง La Petite prince
 • 15.30 น. นำท่านเที่ยวชม THE GARDEN OF MORNING CALM”สวนแห่งนี้เป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า 5,000 ชนิดและเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี พิเศษ!! ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมจะมีการจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลองคริสต์มาสยาวข้ามปี(ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีกำหนดการจัดแสดงที่แตกต่างกัน)
 • 18.30 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง “LOTTE DUTY FREE SHOP” เป็นศูนย์รวมสินค้าครบวงจรที่มีร้านบูติกกว่า 30 แห่งที่ให้ผู้ซื้อสินค้าหลากหลายประเภทใ
 • 19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักภายในโซล หรือย่านดงแดมุน

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน หรือภาษาไทย
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปไกด์ท่านละ 5 USD / คน / วัน

หมายเหตุ

 • ออกเดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน
 • ใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มิ.ย.63