KNT64300- ท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ 1 วัน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,500

ให้ท่านเดินเล่นท่ามกลางกำแพงหิมะสีขาวโพลนอันสุดแสนตระการตา แบบเต้มอิ่ม
 • เดินทางผ่านเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ & ท่องเที่ยวที่ "กำแพงหิมะ" ที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT64300- ท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ 1 วัน / เดินทาง 30 เม.ย. / 1, 7-8, 11-15 พ.ค. / 6, 13, 20, 27 มิ.ย.63
฿ 4,500
KNT64300- ท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ 1 วัน / เดินทาง 29 เม.ย. / 2-6, 9-10, 16-17, 30 พ.ค. / 6, 13, 21 มิ.ย.63
฿ 4,900

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย

06:30 AM

จุดหมาย

จังหวัดโทยามะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

28 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

 • ศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA บริเวณประตูตะวันตกของสถานีรถไฟ JR นาโกย่า (Taiko-dori Side) (รวมตัว 8:20 นาฬิกา)
 • ทางด่วนทาเตยามะ
 • เดินชมกำแพงหิมะที่ มูโรโต 100 นาที
 • แวะเลือกซื้อของฝก่ที่ ทาเตยามะ
 • เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟนาโกย่า ในเวลา 21.40 น.โดยประมาณ


การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • พนักงานขับรถของโปรแกรมนี้ในเส้นทางไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ในกรณีที่วันออกเดินทางมีสภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทอาจทำการลดเวลาท่องเที่ยวลง ทั้งนี้ หากส่งผลให้เวลาสิ้นสุดโปรแกรมล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้และรถไฟหยุดให้บริการไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่ายานพาหนะ และค่าที่พักต่างๆที่จะตามมาจากสาเหตุดังกล่าว
 • เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทางบริษัทอาจทำการลดเวลาการเที่ยวชมกำแพงหิมะ หรือยกเลิกกิจกรรมนี้ไป
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีเข้าร่วมการเดินทางนี้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 10องศาเซลเซียส แม้จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ตาม
 • ในกรณีที่เส้นทางด่วนทาเตยามะปิดให้บริการ บริษัทจะพาท่านเดินทางไปยังจุดอื่นแทน และจะทำการยกเลิกการแวะซื้อของฝากที่ทาเตยามะออกไปด้วย // ความสูงของกำแพงหิมะนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • กรุณาจัดเตรียมผ้าพันคอ ถุงมือ และอุปกรณ์กันหนาวอื่นๆติดตัวไปด้วย
 • ในกรณีที่วันออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้ลำดับการเดินทางในโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง
 • เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
 • ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า(ชื่ออายุเพศเป็นต้น)ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560