KNTKF115-เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น + เก็บลูกพีช 2 ลูก + ชม Kawaguchiko Herb Festival + เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,600

ชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วง และวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิโกะ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน อาทิ พิชซ่า・พาสต้า・ของหวาน และอื่นๆอีกมากมาย
 • เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น ที่เมืองเอ็นซัง (30 นาที)
 • ทำกิจกรรมเก็บลูกพีช 2 ลูก (นำกลับบ้าน)
 • Kawaguchiko Herb Festival…ชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วง และวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิโกะ ※ฤดูกาลชมของปีที่ผ่านมา…กลางเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฏาคม
 • หมู่บ้านน้ำใส "โอชิโนะ-ฮักไก"…เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส ที่มีบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิ ※สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ในวันที่อากาศแจ่มใส
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน อาทิ พิชซ่า・พาสต้า・ของหวาน และอื่นๆอีกมากมาย

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTKF115-เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น + เก็บลูกพีช 2 ลูก + ชม Kawaguchiko Herb Festival + เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส / เดินทาง 25-26, 29-30 มิ.ย. / 1-2 ก.ค.63
฿ 3,600
KNTKF115-เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น + เก็บลูกพีช 2 ลูก + ชม Kawaguchiko Herb Festival + เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส / เดินทาง 27-28 ก.ค.63
฿ 3,900

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย

08:10 AM

จุดหมาย

Mt.Fuji

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • หน้าประตู Iriya ของสถานี JR อุเอโนะ (ออกเดินทาง 7:10 นาฬิกา)
 • ชินจูกุ (ออกเดินทาง 8:10 นาฬิกา)
 • หมู่บ้านน้ำใส "โอชิโนะ-ฮักไก" (เดินเล่นตามอัธยาศัย / 40 นาที)
 • ร้าน Sylvans (รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน / 60 นาที)
 • สวนโออิชิ (ชม Kawaguchiko Herb Festival / 60 นาที)
 • เมืองเอ็นซัง (กิจกรรมเก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น / 30 นาที)
 • เมืองเอ็นซัง (กิจกรรมเก็บลูกพีชกลับบ้าน 2 ลูก / 20 นาที)
 • เมืองคัตสึนุมะ (เลือกซื้อของ / 20 นาที)
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • อุเอโนะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กิจกรรมการเก็บผลไม้อาจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและเงื่อนไขทางสภาพอากาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนเป็น "การรับประทานเชอร์รี่ที่เก็บไว้แล้วไม่อั้น" และ "นำลูกพีชที่เก็บไว้แล้วกลับบ้าน"
 • กิจกรรมเก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น จะจัดขึ้นตามปกติแม้ในวันที่มีฝนตก ทั้งนี้ ทางสวนไม่อนุญาตให้ใช้ร่มในระหว่างทำกิจกรรม กรุณาจัดเตรียมเสื้อกันฝนติดตัวมาด้วย และสวมรองเท้าที่สะดวกสบายแก่การทำกิจกรรมเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันเดินทางไม่ตรงกับฤดูกาลชมดอกไม้ ทางบริษัทจะพาท่านเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560