KNT05550 - โตเกียว เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,600

เที่ยวฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด・นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • เที่ยวฮาโกเน่ (ล่องเรือโจรสลัด・นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ)
 • ชิมไข่ดำและเดินชมหุบเขาโอวาคุดานิหรือหุบเขานรก
 • บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 50นาที อาทิ เนื้อย่าง แกงกะหรี่ ขนมหวาน และอื่นๆรวมกว่า 100รายการ ※เนื่องจากตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน จึงทำให้เมนูบุฟเฟ่ต์ในบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยรายการอาหารใหม่นี้ได้แก่ เนื้อย่าง(หมู ไก่ เนื้อ) ปีกไก่ทอด เนื้อหมูหมักซอสมิโสะย่างไม้ ขนมหวาน และรายการอาหารอื่นๆกว่า 67รายการ (ให้เวลา 70นาที)
 • เลือกซื้อของที่่ "Gotemba Premium Outlets" ที่มีร้านค้ามากกว่า 200ร้าน

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT05550-เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง / เดินทาง : 2, 3, 4, 7, 14, 18 ก.ย. / 5, 9, 12, 19, 23, 26 ต.ค. / 2, 6, 9, 16, 20, 30 พ.ย. / 4, 7, 14, 18, 21, 28 ธ.ค. 2563
฿ 3,600
KNT05550-เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้า ที่ฮาโกเน่ - Gotemba Premium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง / เดินทาง : 6, 21 ก.ย. / 23 พ.ย.2563
฿ 4,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย

08:00 AM

จุดหมาย

จังหวัดคานากาว่า, จังหวัดชิสึโอกะ, Mt.Fuji

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • โรงแรมชินจุกุวอชิงตัน (รวมตัว 8:00)
 • ท่าเรือโมโตะ ฮาโกเน่ [ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ประมาณ 30นาที]
 • ท่าเรือโทเกนได สถานีโทเกนได [กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเน่ ประมาณ 16นาที]
 • สถานีโอวาคุดานิ โอวาคุดานิ (ใช้เวลาเดินชมประมาณ 40-50นาที)
 • โกเทมบะ (รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ประมาณ 70นาที)
 • Gotemba Premium Outlets (ประมาณ120-150นาที)
 • เดินทางกลับถึง ชินจุกุ ในช่วงเวลา 18:00นาฬิกาโดยประมาณ
 • ※จุดลงรถบัสจะอยู่บริเวณใกล้กับ Shinjuku Washington Hotel หรือบริเวณประตูตะวันตกของสถานีชินจูกุ

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • จุดขึ้น-ลงกระเช้าลอยฟ้าในโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หรือ การปิดปรับปรุงซ่อมแซม
 • ทั้งนี้ อาจทำให้เกิดส่วนต่างของค่าโดยสารกระเช้าลอยฟ้าขึ้น และบริษัทจะทำการคืนเงินในส่วนต่างให้ลูกค้าในกรณีที่ค่าโดยสารถูกลง
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ในกรณีที่วันออกเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้ลำดับการเดินทางในโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง
 • ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ ออกเดินทางจากจุดรวมตัวอื่น ในกรณีที่สภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้บัสที่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์มาด้วยเดินทางมายังจุดนัดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่กำหนดไว้ กรุณารอที่จุดนัดหมายจนกว่ารถบัสจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะทำการจัดแบ่งที่นั่งในสถานที่ต่างๆ รวมถึงที่นั่งของยานพาหนะในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (รถบัส หรืออื่นๆ) ให้แก่ท่าน
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือจากสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากสภาพอากาศอยู่นอกเหนือการควบคุม อาทิ มีพายุใต้ฝุ่น มีหิมะตกหนัก บริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมล์ โดยจะทำการตัดสินใจภายในเวลา 15:00น. ก่อนถึงวันออกเดินทาง 1วัน
 • ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560