KNT05503-ท่องเที่ยวที่ภูเขาไฟฟูจิ + ฮาโกเน่ / สวนปราสาทโอดาวาระ・ศาลเจ้าฮาโกเน่・Mishima Skywalk・รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,300

Mishima Skywalk เดินบนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น เยี่ยมชมปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และขึ้นชื่อในเรื่องของปราสาทที่มีกำแพงหิน
 • สวนปราสาทโอดาวาระ…เยี่ยมชมปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และขึ้นชื่อในเรื่องของปราสาทที่มีกำแพงหิน *ไม่รวมค่าเข้าปราสาท 510 เยน/ผู้ใหญ่
 • ศาลเจ้าฮาโกเน่ (ศาลเจ้าคุซุริว)…สักการะศาลเจ้าชื่อดังที่เต็มไปด้วย Power spot จุดท่องเที่ยวบนฝั่งทะเลสาบอะชิของฮาโกเน่
 • สะพาน Mishima Skywalk…เดินบนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น มีความยาวถึง 400 เมตร พร้อมทั้งชมวิวภูเขาไฟฟูจิและอ่าวซึรุกะ
 • จุดพักรถ Mori-no-Eki-Fujisan…แวะถ่ายรูป + เลือกซื้อของฝาก ณ จุดพักรถที่ตั้งอยู่บนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเปิดขึ้นในเดือนกรกฏาคม ปี 2016 มีร้านอาหารและร้านค้าต่างๆมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถรับชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
 • Gotemba Kogen Beer…รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันต่างๆ มากมาย อาทิ สเต็ก + เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่ม Soft drink ดื่มได้ไม่อั้น

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT05503-ภูเขาไฟฟูจิ + ฮาโกเน่ / สวนปราสาทโอดาวาระ・ศาลเจ้าฮาโกเน่・Mishima Skywalk・บุฟเฟต์อาหารกลางวัน
฿ 3,300

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Shinjuku Washington Hotel 3F

เวลาที่นัดหมาย

07:40 AM

จุดหมาย

Mt.Fuji

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • Shinjuku Washington Hotel ชั้น 3 (รวมตัว 7:40 นาฬิกา / ออกเดินทาง 7:50 นาฬิกา)
 • สวนปราสาทโอดาวาระ (เดินเล่น / ประมาณ 60 นาที *ไม่รวมค่าเข้าปราสาท 510 เยน)
 • ศาลเจ้าฮาโกเน่ (สักการะ / ประมาณ 40 นาที)
 • สะพาน Mishima Skywalk (เดินเล่น / ประมาณ 60 นาที)
 • Gotemba Kogen Beer (รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 60 นาที)
 • จุดพักรถ Mori-no-Eki-Fujisan (ถ่ายรูป + เลือกซื้อของฝาก / ประมาณ 40 นาที)
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • ※จุดลงรถ (ขากลับ) คือ Washington Hotel Shinjuku และสถานีรถไฟชินจุกุฝั่งตะวันตก

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • ความสามารถในการชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560