KNTB0804-เก็บลูกพีชของจังหวัดโอคายาม่า 1 ลูก & บุฟเฟต์ผลไม้ & ชมทุ่งดอกทานตะวัน & เมืองคุระชิกิ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,000

เดินชมเมืองอันงดงามที่เขตคุระชิกิบิคัง ชมทุ่งดอกทานตะวัน ณ เมืองสะโย
 • ทำกิจกรรมเก็บลูกพีช 1 ลูก ผลไม้ขึ้นชื่อประจำจังหวัดโอคายาม่า (ของฝากกลับบ้าน)
 • เดินชมเมืองอันงดงามที่เขตคุระชิกิบิคัง
 • ชมทุ่งดอกทานตะวัน ณ เมืองสะโย
 • รับประทานพีชในจานไม่อั้น

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTB0804-เก็บลูกพีชของจังหวัดโอคายาม่า 1 ลูก & บุฟเฟต์ผลไม้ & ชมทุ่งดอกทานตะวัน & เมืองคุระชิกิ / เดินทาง 17, 27-29, 31 ก.ค. / 3-4, 6-7, 12 ส.ค.63
฿ 3,000
KNTB0804-เก็บลูกพีชของจังหวัดโอคายาม่า 1 ลูก & บุฟเฟต์ผลไม้ & ชมทุ่งดอกทานตะวัน & เมืองคุระชิกิ / ดินทาง 19, 23-26 ก.ค. / 1, 8-10 ส.ค.63
฿ 3,300

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

นัมบะ

เวลาที่นัดหมาย

07:30 AM

จุดหมาย

โอกายาม่า

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • นัมบะ OCAT(รวมตัว 7:30 นาฬิกา)
 • Umeda (รวมตัว 8:00 นาฬิกา)
 • เมืองสะโย(ชมดอกทานตะวัน / ประมาณ 30 นาที)
 • ร้านนิชิโนะยะ (nishinoya)(รับประทานอาหารกลางวัน &รับประทานพีชในจานไม่อั้น / รวมเวลา 50 นาที)
 • นิชิยามะฟาร์ม(เก็บลูกพีช 1 ลูก / ประมาณ 25 นาที)
 • เขตคุระชิกิบิคัง(เดินเล่น / ประมาณ 70 นาที)
 • Umeda(เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 19:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • นัมบะ OCAT(เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 19:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • ※จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรของบริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ไม่สามารถทำกิจกรรมเก็บลูกพีชได้ อันเนื่องมาจากสภาพการเจริญเติบโต สภาพอากาศ หรืออื่นๆ ทางบริษัทจะยกเลิกกิจกรรมนี้
 • เกี่ยวกับทุ่งดอกทานตะวัน (ฤดูกาลชมของปีที่ผ่านมา : ต้นเดือนกรกฏาคม - ต้นเดือนสิงหาคม) ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทจะพาท่านไปยังทุ่งดอกทานตะวันที่บานตามฤดูกาลชมดอกทานตะวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชมดอกทานตะวันได้อย่างเต็มที่ บริษัทอาจทำการลดเวลาในการเที่ยวชม หรือ ยกเลิกกิจกรรมชมทุ่งดอกทานตะวัน
 • เกี่ยวกับเมืองคุระชิกิ ในการท่องเที่ยวที่เมืองคุระชิกิ จะเป็นการเดินเล่นตามอัธยาศัย ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอาจหยุดให้บริการโดยขึ้นอยู่กับวัน
 • วันจันทร์ (เปิดในวันหยุดราชการ)…พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮาระ (Ohara Museum of Art), พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน (Kusashiki Museum of Folkcraft), บ้านตระกูลโอฮาชิ, พิพิธภัณฑ์เทศบาล, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
 • ・วันจันทร์・วันอังคาร (เปิดในวันหยุดราชการ)…พิพิธภัณฑ์โบราณคดีคุระชิกิ ※กรุณาชำระค่าเข้าชมในแต่ละสถานที่ด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560