KNT85021 - 【เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็นทั้งขาไป-ขากลับ】จุดชมวิว Akiyoshidai・บ่อเบปปุเบ็นเท็นอิเคะ・ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ・ริวกุ・สวนอะมะกาเสะ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 13,200

เยี่ยมชม 5 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่จังหวัดยามากุจิ
 • จุดชมวิว Akiyoshidai ・・・เยี่ยมชม 1 ใน 3 karsts ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติพิเศษ
 • บ่อเบปปุเบ็นเท็นอิเคะ・・・ชมบ่อน้ำสีฟ้ามรกตอันงดงาม
 • ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ・・・สักการะศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงเรียงรายกว่า 123 ต้น หันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่น เพลิดเพลินไปกับการชมทะเลสีฟ้าใสตัดกับเสาโทริอิสีแดง และธรรมชาติสีเขียวต่างๆ
 • ริวกุ・・・ชมปรากฏการณ์น้ำทะเลซัดฝั่ง 5. สวนอะมะกาเสะ・・・เยี่ยมชมสวนที่เป็นจุดชมวิวสะพานซึโนะชิมะ!
 • พักค้างคืนที่ Otani Sanso นานกว่า 17 ชั่วโมง พักผ่อนใน Otani Sanso ที่พักระดับ S-rank ที่มีการบริการแบบโอโมเตะนาชิ นานกว่า 17 ชั่วโมง!
 • รับประทานอาหารเย็นในชุดเมนูที่ทำมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
 • ชมการแสดงดนตรีแจ๊สที่ Lounge หลังรับประทานอาหารเย็น
 • ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นเพื่อผิวสวย

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT85021 - 【เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็นทั้งขาไป-ขากลับ】จุดชมวิว Akiyoshidai・บ่อเบปปุเบ็นเท็นอิเคะ・ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ・ริวกุ・สวนอะมะกาเสะ
฿ 13,200

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Shin-osaka

เวลาที่นัดหมาย

-

จุดหมาย

จังหวัดยามากุจิ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

20 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

2 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • ชินโอซาก้า (ออกเดินทางในขบวนรอบช่วงเวลา 8:14-8:39 นาฬิกา)
 • (เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็น・Reserved seat / ที่นั่งปลอดบุหรี่)
 • สถานีฟุคุยาม่า
 • จุดชมวิว Akiyoshidai (เดินเล่น)
 • บ่อเบปปุเบ็นเท็นอิเคะ (เดินเล่น)
 • เมืองนากะโตะ-ยุโมโตะ ออนเซ็น (พักค้างคืน)
 • โรงแรม: Otani Sanso【ที่พักระดับS】

วันที่ 2

 • เมืองนากะโตะ-ยุโมโตะ ออนเซ็น
 • ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ (เดินเล่น)
 • ริวกุ (เดินทางผ่านสะพานซึโนะชิมะ)
 • สวนอะมะกาเสะ (เดินเล่น)
 • Seafood village north Nagato (แวะเลือกซื้อของ)
 • แหลมเซ็นซากิ (เดินเล่น *สำหรับผู้ที่สนใจ : ทำกิจกรรมล่องเรือที่เกาะโอมิ ชมทะเลญี่ปุ่น ในราคา 1,700 เยน)
 • สถานีฟุคุยาม่า (เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็น・Reserved seat / ที่นั่งปลอดบุหรี่)
 • ชินโอซาก้า (เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 21:00-21:15 นาฬิกา ตามกำกนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • ที่นั่งบนเครื่องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสำหรับผู้ที่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยู่ข้างกัน
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560