KNTKR159 - ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ 3 แห่ง : ล่องเรือลอดถ้ำโดกาชิมะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ Fujimi Terrace เดินเล่นที่

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,300

ล่องเรือลอดถ้ำโดกาชิมะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ Fujimi Terrace เดินเล่นที่
 • ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ ①ล่องเรือลอดถ้ำโดกาชิมะ เพลิดเพลินไปกับการล่องเรือ พร้อมชมดวงอาทิตย์ส่องลงบนผิวน้ำทะเลสีเขียวมรกต ซึ่งเป็นวิวสุดงดงามที่จะต้องชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต!※ความสามารถในการชมวิวขึ้นอยู่กับเงื่อ นไขทางสภาพอากาศ
 • ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ ②นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ Fujimi Terrace ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา
 • ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ ③เดินเล่นที่จุดท่องเที่ยว Photogenic "ป่าไผ่" แห่งวัดชูเซ็นจิ
 • เดินเล่นตามอัธยาศัย & แช่ออนเซ็นในเมืองออนเซ็นบริเวณวัดชูเซ็นจิ 5. รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันกว่า 50 รายการ อาทิ สเต็ก เท็มปุระ ข้าวหน้าปลาดิบ ขนมหวาน และอื่นๆอีกมากมาย ที่ Izunokuni Panorama Park

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTKR159 - ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ 3 แห่ง / เดินทางวันที่ 14 มี.ค. / 23 พ.ค. / 21 มิ.ย. / 18, 22 ก.ค. / 28 ส.ค. / 27 ก.ย. 63
฿ 3,600
KNTKR159 - ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ 3 แห่ง / เดินทางวันที่ เดินทางวันที่ 11, 19 เม.ย. / 1 พ.ค. / 22 ส.ค. 63
฿ 3,800
KNTKR159 - ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ 3 แห่ง / เดินทางวันที่ 29 เม.ย. / 5 พ.ค. / 12, 15 ส.ค. / 19 ก.ย. 63
฿ 4,000
KNTKR159 - ท่องเที่ยวที่คาบสมุทรอิซุ 3 แห่ง / เดินทางวันที่ 11 พ.ค. / 25 มิ.ย. / 9, 13 ก.ค. / 11 ก.ย. 63
฿ 3,500

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย

07:20 AM

จุดหมาย

จังหวัดชิสึโอกะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

28 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • ชินจูกุ (รวมตัว 7:20 นาฬิกา)
 • Izunokuni Panorama Park (รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันกว่า 50 รายการ / 50 นาที
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ Fujimi Terrace / รวมเวลา 100 นาที)
 • วัดชูเซ็นจิ (เดินเล่นตามอัธยาศัย / ประมาณ 50 นาที)
 • เกาะโดกะชิมะ (ล่องเรือลอดถ้ำโดกาชิมะ / ประมาณ 20 นาที)
 • เมืองนูมะซึ (แวะพัก / ประมาณ 20 นาที ※โปรแกรมที่ออกเดินทางในวันที่ 29 เมษายน・วันที่ 5 พฤษภาคม・วันที่ 12, 15 สิงหาคา・วันที่ 19 กันยายน : ไม่ทำการแวะพัก )
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ) ※โปรแกรมที่ออกเดินทางในวันที่ 29 เมษายน・วันที่ 5 พฤษภาคม・วันที่ 12, 15 สิงหาคา・วันที่ 19 กันยายน : เดินทางกลับถึงในเวลา 19:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และปริมาณหิมะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาล
 • สำหรับการล่องเรือลอดถ้ำโดกาชิมะ ในบางกรณีอาจจะต้องล่องเรือโดยการยืนล่องเรือ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการในวันนั้นๆ
 • ในกรณีที่กิจกรรม "ล่องเรือลอดถ้ำโดกาชิมะ" หยุดให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าล่องเรือแบบกลุ่มให้แก่ท่าน (ราคา 1000 เยน สำหรับผู้ใหญ่ / ราคา 500 เยน สำหรับเด็ก) และพาท่านเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
 • ในกรณีที่กระเช้าลอยฟ้าหยุดให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จะทำให้ไม่สามารถเดินทางสู่ Fujimi Terrace ได้ ในกรณีนี้ทางบริษัทจะมอบคูปองสำหรับใช้บริการที่ร้านค้าที่สถานีกระเช้าลอยฟ้าให้ ทั้งนี้ จะไม่ทำการคืนเงินค่านั่งกระเช้าลอยฟ้าให้แก่ท่าน
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560