JP5NRT-Tokyo 1 Day Tour - วันเดียวเที่ยวเจดีย์แดง พร้อมอาหารกลางวัน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,600

เจดีย์แดง(Chureito Pagoda)+คราฟค์ปาร์คคาวากุจิ+โออิชิ ปาร์ค+หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโตะ
 • สวนอาราคุระยามะเซนเกน (Arakurayama Sengen Park) สถานที่ชม เจดีย์แดง(Chureito Pagoda)
 • ชมทะเลสาบคาวากุจิโกะอย่างใกล้ชิดพร้อมถ่ายภาพสวยๆที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นหลัง 
 • ทานอาหารกลางวันที่ คราฟค์ปาร์คคาวากุจิ
 • หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโตะ 
 • สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งจะมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ และในวันที่อากาศแจ่มใสสวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูก

ตัวเลือกแพคเกจ

JP5NRT-Tokyo 1 Day Tour - วันเดียวเที่ยวเจดีย์แดง พร้อมอาหารกลางวัน
฿ 2,600

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง (กรุณาเลือกจุดขึ้นรถ 1 จุด )

 • 07.30 น. จุดขึ้นรถ จุดแรก (1) - Tokyo Bunka Kaikan (JR Ueno Park Exit)
 • 07.30 น. จุดขึ้นรถ จุดสอง (2) - หน้าบริษัท Kokuyo Shinagawa
 • 07.30 น. จุดขึ้นรถ จุดสาม (3)- Sunshine City Prince Hotel
 • 08.30 น. จุดขึ้นรถ จุดห้า (4) - บริเวณหน้าตึก Shinjuku I-Land Tower บริเวณ LOVE object)
 • 10.30 น. สู่ ชม เจดีย์แดง (Chureito Pagoda) (ในเวลา 70 นาที)
 • 12.00 น. เยี่ยมชม ทะเลสาบคาวากุจิโกะ พร้อมทานกลางวัน ณ คราฟ์ปาร์คคาวากุจิโกะ (ในเวลา 120 นาที)
 • 14.05 น. แวะ ชมสวนโออิชิปาร์ค (ในเวลา 30 นาที) ชมดอกไม้ต่างๆ ตามฤดูกาล
 • 15.00 น. หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโตะ (ในเวลา 50 นาที)
 • 18.00 น. เดินทางกลับถึงทัวร์จบที่ สถานีรถไฟชินจูกุ 

 หมายเหตุ จุดขึ้นรถ กับจุดลงรถจะคนละจุด กรุณาอ่านรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • มีเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่่นและภาษีจีน คอยอำนวยความสะดวกและนัดเวลาบนรถ
 • ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
 • ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
 • เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก
 • หมายเหตุ 1 ทริปนี้จะมีพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และจีนนัดเวลาบนรถ *กรณีที่เจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่ง จะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน*
 • หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางจริงกรุณาไปจุดรวมพลให้ตรงเวลา ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางจริง ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านที่ไปสายไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 • หมายเหตุ 3 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ