KNT85374-โอซาก้า - นั่งรถไฟ Kintetsu Sightseeing Limited Express

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 6,600

นั่งรถไฟ Kintetsu Sightseeing Limited Express
 • เพลิดเพลินไปกับการเดินทาง พร้อมรับประทานอาหาร-เครื่องดื่ม ณ คาเฟ่ภายในรถไฟ
 • สะดวกสบายกับการเดินทางด้วยรถไฟเอกชนขบวนแบบไฮเด็คเกอร์ (High Decker) ที่ยกพื้นสูงให้สามารถชมวิวด้านข้างและด้านหน้าได้จากหน้าต่างบานใหญ่ พร้อมที่นั่งดีลักซ์เบาะหุ้มหนังแท้แสนกว้างขวางแบบ 3 แถว (1 แถวแยก + 2 แถวติดกัน)
 • ผ่อนคลายไปกับการเดินทางด้วยเก้าอี้ปรับเอนไฟฟ้า (Electric reclining) ที่วางขาไฟฟ้า (Electric leg rest) เบาะลมรองนั่งไฟฟ้า (Electric air cushion)
 • ออกเดินทางแบบไม่เร่งรีบ! ออกจากเกียวโตในเวลา 10:00 นาฬิกา
 • รับประทานอาหารกลางวันในเมนูที่ทำมาจากกุ้งมังกรของฟุตามิกะอุระ ปริมาณ 3 ตัว ที่ Hotel Seikai ・อาทิ ซาชิมิกุ้งมังกร, เท็มปุระกุ้งมังกร และหม้อไฟกุ้งมังกร เป็นต้น
 • เยี่ยมชม "ศาลเจ้าอิเสะชั้นนอก" ศาลเจ้าชื่อดังของจังหวัดมิเอะ (สำหรับผู้ที่สนใจ)

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT85374-โอซาก้า - นั่งรถไฟ Kintetsu Sightseeing Limited Express / เดินทางวันที่ 10 เม.ย. / 7, 15 พ.ค. / 15, 26 มิ.ย. / 2, 24 ก.ค. / 17, 28 ก.ย. 2563
฿ 6,600
KNT85374-โอซาก้า - นั่งรถไฟ Kintetsu Sightseeing Limited Express / เดินทางวันที่ 4 เม.ย. / 23 พ.ค. / 6 มิ.ย. / 11 ก.ค. / 1 ส.ค. / 5 ก.ย. 2563
฿ 6,800

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

จุดนัดรวมตัว (Kyoto)

เวลาที่นัดหมาย

-

จุดหมาย

จังหวัดมิเอะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

20 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • สถานีเกียวโต (ออกเดินทาง 10:00 นาฬิกา)
 • เดินทางด้วยรถไฟ Kintetsu Sightseeing Limited Express "Shimakaze" / Reserved seat / ขบวนปลอดบุหรี่】
 • สถานีอิเสะชิ
 • [นั่งรถบัสรับ-ส่งฟรีของโรงแรม]
 • Hotel Seikai ฟุตามิกะอุระ (รับประทานอาหารกลางวันในเมนูที่ทำมาจากกุ้งมังกร อาทิ ซาชิมิ, เท็มปุระ เป็นต้น)
 • [นั่งรถบัสรับ-ส่งฟรีของโรงแรม]
 • สถานีอิเสะชิ (เยี่ยมชมศาลเจ้าชั้นนอกของศาลเจ้าอิเสะ *สำหรับผู้ที่สนใจ)
 • 【เดินทางด้วยรถไฟ Kintetsu Sightseeing Limited Express "Shimakaze" / Reserved seat / ขบวนปลอดบุหรี่】
 • สถานีเกียวโต (เดินทางกลับถึงในเวลา 17:38 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • ที่นั่งรถไฟ Kintetsu Sightseeing Limited Express "Shimakaze" เป็นที่นั่งแบบ 3 แถว (1 แถวแยก + 2 แถวติดกัน) โดยสามารถหมุนที่นั่ง 2 แถวติดกัน หรือ ที่นั่ง 1 แถวแยกหันเข้าหากันได้ ทั้งนี้ ที่นั่งของท่านอาจอยู่ติดกับที่นั่งของลูกค้าท่านอื่น (ทางบริษัทจะทำการจัดที่นั่งไว้บริการแก่ท่าน โดยไม่สามารถเลือกได้)
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560