KNT22867 - ฮอกไกโด - เยี่ยมชม จุดชมวิวกิงเซนได และหุบเขาคุโรดาเคะ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,000

เยี่ยมชมจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่ง ในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ณ จุดชมวิวกิงเซนได & หุบเขาคุโรดาเคะ
 • สะดวกสบายในการเดินทางด้วยรถบัสท่องเที่ยวสู่สถานที่ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ด้วยรถขนาดใหญ่ และเดินทางไปด้วยตัวเองลำบากในช่วง high season นี้!
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ สู่สถานีชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ สถานที่ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังที่สามารถมองเห็นวิวเมืองโซอุนเคียว-ออนเซ็น...
 • *ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีของปีที่ผ่านมา : กลางเดือนกันยายน - ต้นเดือนตุลาคม

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT22867 - ฮอกไกโด - เยี่ยมชม จุดชมวิวกิงเซนได และหุบเขาคุโรดาเคะ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง / เดินทางวันที่ 18-20, 23-25 ก.ย. / 3 ต.ค. 2563
฿ 3,700
KNT22867 - ฮอกไกโด - เยี่ยมชม จุดชมวิวกิงเซนได และหุบเขาคุโรดาเคะ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง 2 แห่งในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง / เดินทางวันที่ 21-22, 26-30 ก.ย. / 1-2 ต.ค. 2563
฿ 4,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

07:50 AM

จุดหมาย

Hokkaido

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (ออกเดินทาง 7:50 นาฬิกา)
 • จุดชมวิวกิงเซนได (จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง/60min.)
 • สถานีกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง
 • สถานีชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี/100min.)
 • สถานีกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะ
 • งรถบัสชมวิวหุบเขาอันงดงามในโซอุนเคียว
 • ประตูเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:30 นาฬิา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • จุดชมวิวกิงเซนได' เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ระหว่างหุบเขาอะคาดาเกะ และต้องเดินบนเส้นทางภูเขาที่ลาดชันจากจุดจอดรถบัส ประมาณ 20 นาที ดังนั้น กรุณาสวมรองเท้าออกกำลังกายในการเข้าร่วมโปรแกรมทัวร์นี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น *กระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเคะจะถูกยกเลิกในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในกรณีนี้ ทางบริษัทจะพาท่านไปท่องเที่ยวที่ Sounkyo Mt.Daisetsu Photo Museum แทน และทำการคืนเงินส่วนต่างของค่านั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกลุ่มให้แก่ท่าน
 • โปรแกรมนี้ กำหนดวันออกเดินทางโดยคาดคะเนวันออกเดินทางจากฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีของปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการลดเวลาในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรมโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆของฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี หรือ ทางบริษัทจะทำการยกเลิกการท่องเที่ยวในกรณีที่เส้นทางปิดการจราจร อันเนื่องมาจากผลกระทบของหิมะ
 • เกี่ยวกับการแต่งกาย・สิ่งของที่ควรนำติดตัวไป ・กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้ (ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ หรือ รองเท้าส้นสูง) ・เสื้อกันฝน (ไม่อนุญาตให้ใช้ร่ม) ・เสื้อกันหนาว (เช่น เสื้อ sweater, เสื้อแจคเกต Windbreaker) ・กระเป๋าเป้สำหรับใส่สิ่งของที่จำเป็นระหว่างเดิน *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560