KNTJR143 - TOKYO - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ Tanbara Lavender Park เยี่ยมชมน้ำตกฟุคิวาเระ เก็บลูกพีชหวานๆ อาหารกลางวันที่ Okutone Winery

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,000

เพลิดเพลินไปกับการชมและดมกลิ่นหอมของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงกว่า 50,000 ต้น สัมผัสกับความเย็นสดชื่นจากน้ำตกที่เต็มไปด้วยอิออนประจุล
 • Tanbara Lavender Park …เพลิดเพลินไปกับการชมและดมกลิ่นหอมของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงกว่า 50,000 ต้น นอกจากนี้ยังสามารถชมทัศนียภาพของทุ่งลาเวนเดอร์ ได้จากจุดชมวิวระดับความสูง 1,350 เมตร!
 • น้ำตกฟุคิวาเระ…สัมผัสกับความเย็นสดชื่นจากน้ำตกที่เต็มไปด้วยอิออนประจุลบ ※ปริมาณน้ำตกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • เมืองนูมาตะ…สนุกกับกิจกรรมเก็บลูกพีชหวานๆในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว (สามารถถ่ายรูปในขณะทำกิจกรรมเก็บลูกพีชได้)
 • ร้าน Okutone Winery…รับประทานอาหารกลางวันในเมนูอาหารท้องถิ่น ณ ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในไร่องุ่นที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTJR143 - TOKYO - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ Tanbara Lavender Park เยี่ยมชมน้ำตกฟุคิวาเระ เก็บลูกพีชหวานๆ อาหารกลางวันที่ Okutone Winery / เดินทางวันที่ 20-22 ก.ค.2563
฿ 3,500
KNTJR143 - TOKYO - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ Tanbara Lavender Park เยี่ยมชมน้ำตกฟุคิวาเระ เก็บลูกพีชหวานๆ อาหารกลางวันที่ Okutone Winery / เดินทางวันที่ 25 ก.ค. / 8 ส.ค.2563
฿ 4,000
KNTJR143 - TOKYO - ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ Tanbara Lavender Park เยี่ยมชมน้ำตกฟุคิวาเระ เก็บลูกพีชหวานๆ อาหารกลางวันที่ Okutone Winery / เดินทางวันที่ 11, 14 ส.ค.2563
฿ 3,800

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย

07:20 AM

จุดหมาย

จังหวัดกุมมะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

28 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • ชินจูกุ (รวมตัว 7:20 นาฬิกา) ※โปรแกรมที่ออกเดินทางวันที่ 25 กรกฏาคม, วันที่ 8, 11, 14 สิงหาคม : รวมตัวเวลา 6:50 นาฬิกา
 • เมืองนูมาตะ (กิจกรรมเก็บลูกพีช 2 ลูก & เลือกซื้อของ / ประมาณ 40 นาที)
 • Okutone Winery (รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 50 นาที)
 • น้ำตกฟุคิวาเระ (เดินเล่นตามอัธยาศัย / ประมาณ 40 นาที)
 • Tanbara Lavender Park (ชมดอกไม้ / ประมาณ 70 นาที)
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆในวันเดินทาง
 • กิจกรรมเก็บลูกพีช จะถูกเปลี่ยนเป็นนำลูกพีชที่เก็บไว้แล้วกลับบ้าน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและเงื่อนไขสภาพอากาศ (เดินจากจุดจอดรถบัสไป ยังสถานที่ทำกิจกรรมเก็บลูกพีช ประมาณ 15 นาที)
 • ฤดูกาลชมดอกไม้ที่ Tanbara Lavender Park ของปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงกลางเดือนกรกฏาคม-กลางเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
 • เวลาเดินทางกลับถึงอาจล่าช้ากว่าที่กำหนดอันเนื่องมาจากสภาพการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดฤดูร้อน/วันหยุดเทศกาลโอบ้งของญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆที่เกิดขึ้น (อาทิ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น) อันเนื่องมาจากเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมการเดินทางล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ไม่สามารถขึ้น-ลงรถบัส นอกเหนือจากสถานที่ที่ระบุไว้ในโปรแกรมได้
 • กิจกรรมการเก็บผลไม้อาจถูกยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลกระทบให้กิจกรรมเก็บผลไม้ดังกล่าวเหลือเพียง "กิจกรรมรับประทานผลไม้ได้ไม่อั้น" เท่านั้น (ผลไม้ที่ทางสวนได้เก็บไว้แล้ว)
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน *โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์ *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560