TJTCOBA - ฮอกไกโด ทัวร์ครึ่งวันเช้า ตะลุยโรงงานช๊อกโกแลต

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,000

ทัวร์ครึ่งวันเช้า เดินเล่นตลาดปลายามเช้า ตะลุยเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลต พร้อมสักการะศาลเจ้าฮอกไกโด
 • เยี่ยมชมเลือกซื้อขนม ของฝากจากโรงงานช๊อกโกแลต อิชิยะ
 • เดินเล่นตลาดอาหารทะเลสดๆยามเช้าของเมืองซัปโปโร
 • แวะสักการะศาลเจ้าคู่บ้านคู่เมืองของเมืองซัปโปโร
 • ผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTCOBA - ฮอกไกโด ทัวร์ครึ่งวันเช้า ตะลุยโรงงานช๊อกโกแลต
฿ 1,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

สถานีขนส่งซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

09.35 น.

จุดหมาย

ซัปโปโร

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบเครื่องเสียงหลายภาษา(ภาษาญี่ปุ่น・อังกฤษ・จีน・เกาหลี)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 09.35 น. รถออกจากสถานีรถบัสซัปโปโร
 • ผ่านชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโด / สวนสาธารณะโอโดริ / พิพิทธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย
 • 10.00-10.25 น. สักการะศาลเจ้าซัปโปโร
 • 10.50-11.55 น. โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ
 • 12.15-13.20 น. ตลาดค้าส่งอาหารทะเลสดๆ 
 • อิสระทานอาหารกลางวัน พิเศษ อาหารชุดในราคา 1500 เยน ที่ตลาดค้าส่งอาหารทะเล เพียงโชว์ตั๋วขึ้นรถบัสกับร้านค้า
 • 13.35 น. ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร
 • 13.40 น. เดินทางกลับถึง สถานรถบัสซัปโปโร

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน