TJTCOBB - ฮอกไกโด ทัวร์ครึ่งวันบ่าย ชมเมืองโอคุรายาม่า (ช่วงบ่าย)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,000

ทัวร์ครึ่งบ่าย เยี่ยมชมสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาว พร้อมจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองซัปโปโร
 • ชมสถานที่ฝึกการกระโดดสกี และสถานที่จัดงานโอลิมปิกในช่วงฤกูหนาว
 • จุดชมวิวเมืองโอคุรายาม่า จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองซัปโปโร
 • จุดชมวิวฮิสึจิงาโอคะ จุดชมเมืองฮอกไกโด ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
 • ผ่านชม สวนสาธารณะโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTCOBB - ฮอกไกโด ทัวร์ครึ่งวันบ่าย ชมเมืองโอคุรายาม่า (ช่วงบ่าย)
฿ 1,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

สถานีขนส่งซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

14.10 น.

จุดหมาย

เมืองโอคุรายาม่า

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบเครื่องเสียงหลายภาษา(ภาษาญี่ปุ่น・อังกฤษ・จีน・เกาหลี)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

เพิ่มเติม
 • สามารถแสดงตั๋วรถบัสใช้เป็นส่วนลดลิฟท์ และค่าเข้าชมพิพิทธภัณฑ์ซัปโปโรโอลิมปิคได้ และรับส่วนลดซอฟ์ทครีมได้ ส่วนลิฟท์ที่ภูเขา Okura จะลดให้ 20% (ผู้ใหญ่1,000เยน→800เยน , เด็ก 500เยน→400เยน)
  (6-14 เม.ย.、11-22 พ.ค. ลิฟท์ที่ภูเขา Okura มีกำหนดการจะทำการตรวจบำรุงทำให้ไม่สามารถใช้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์กรณี Sapporo Olympic Museum มีหยุดเพื่อทำการตรวจบำรุงเดือนละ 1 ครั้งทำให้บางครั้งไม่สามารถเข้าชมได้
 • วันที่มีการแข่งขัน Summer Jump(ก.ค. , ส.ค. , ต.ค. , พ.ย.)รวมทั้งวันที่มีการใช้เพื่อฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการจะไม่สามารถใช้ลิฟท์ได้ และในวันทีมีการแข่งขันจะต้องเสียค่าเข้า 300 เยน
 • Foot Bath ที่จุดชมวิว Hitsujigaoka สามารถใช้บริการได้ฟรี แต่ต้องเตรียมผ้าสำหรับเช็ดเท้าเอง(มีผ้าเช็ดจำหน่ายที่จุดชมวิวในราคา 100 เยน)
  คอร์สนี้ Foot bath จะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม-กันยายน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 14.10 น. รถออกจากสถานีรถบัสซัปโปโร
 • ผ่านชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโด / สวนสาธารณะโอโดริ / พิพิทธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย
 • 14.45-15.45 น. สนามฝึกกระโดดสกี 
 • 16.15-16.55 น. จุดชมวิวฮิสึจิงาโอคะ
 • 17.30 น. ผ่านชม ย่านการค้าซูซูกิโนะ
 • 17.35 น. ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร
 • 17.40 น. เดินทางกลับถึง สถานีรถบัสซัปโปโร

หมายเหตุ ท่านสามารถแสดงตั๋วรถบัสเพื่อรับส่วนลดค่าลิฟท์ และค่าเข้าชมพิพิทธภัณฑ์ซัปโปโรโอลิมปิคได้

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน