TJTCOBP - ฮอกไกโด ชมสวนดอกไม้ พร้อมบุฟเฟ่ต์เมล่อน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,800

เดินเล่นท่ามกลางสวนดอกไม้นานาชนิด เพลิดเพลินกับการลิ้มรสเมล่อนแบบไม่อั้น ให้ท่านสนุกสนานกับการทดลองขี่ม้าโพนี่
 • เดินชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิด (ตามฤดูกาล)
 • ลิ้มลองผลไม้ช่วงฤดูร้อน เมล่อนแบบทานได้เต็มที่
 • ทดลองขี่ม้าโพนี่ ชมสวนท่ามกลางธรรมชาติ
 • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนล

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTCOBP - ฮอกไกโด ชมสวนดอกไม้ พร้อมบุฟเฟ่ต์เมล่อน
฿ 2,800

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 สถานีขนส่งซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

08.50 น.

จุดหมาย

เมืองยูบาริ

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบเครื่องเสียงหลายภาษา(ภาษาญี่ปุ่น・อังกฤษ・จีน・เกาหลี)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.50 น. รถออกจากสถานีรถบัสซัปโปโร
 • 10.40-11.50 น. เมืองยูบาริ JA Yubari Melon Dome / Yubari Buffet Melon
 • 12.30-14.40 น. อาหารกลางวัน สวนยูนิ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • 15.25-16.55 น. ทดลองขี่ม้าโพนี่ ณ นอร์ทเทิร์นฮอร์สพาร์ค
 • 17.20 น. สนามบินชิโตเสะ
 • 18.45 น. ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร
 • 18.50 น. เดินทางกลับถึง สถานีรถบัสซัปโปโร

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน