TJTCOBR2 - ฮอกไกโด ชมวิวทะเลสาบโทยะ และทะเลสาบชิโกสึ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,700

ชมวิวทะเลสาบโทยะและทะเลสาบชิโกสึ จากมุมสูงแบบพาโนราม่า พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
 • ชมวิวทะเลสาบโทยะ และทะเลสาบชิโกสึในมุมสูงแบบพาโนราม่า ณ จุดชมวิวไซโล
 • รับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวทะเลสาบโทยะ ณ โรงแรม โทยาโกะ มันเซคะคุ
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเลโทยะ พร้อมให้อาหารหมี ณ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่าเข้าฟาร์มหมี)

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTCOBR2 - ฮอกไกโด ชมวิวทะเลสาบโทยะ และทะเลสาบชิโกสึ
฿ 2,700

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

สถานีขนส่งซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

08.35 น.

จุดหมาย

เมืองโทยะ

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบเครื่องเสียงหลายภาษา(ภาษาญี่ปุ่น・อังกฤษ・จีน・เกาหลี)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.35 น. รถออกจากสถานีรถบัสซัปโปโร
 • 10.00-10.35 น. เมืองโทยะ ชมวิวทะเลสาบชิโกสึ 
 • 12.30-13.55 น. ทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม โทยาโกะ มันเซคะคุ (เซ็ทหม้อไฟไก่) (ตัวเลือกเสริม : แช่ออนเซ็น ชำระเพิ่ม 500 เยน ชำระที่โรงแรม)
 • 14.05-15.30 น. ขึ้นกระเช้าชมวิวยอดเขา อุซึซัง (ตัวเลือกเสริม : ชมฟาร์มหมี ชำระเพิ่ม 750 เยน ชำระที่จำหน่ายตั๋ว)
 • 15.55-16.10 น. จุดชมวิวทะเลสาบแบบพาโนราม่า
 • 18.30 น. ผ่านย่านซูซูกิโนะ
 • 18.35 น. ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร
 • 18.40 น. เดินทางถึง สถานีรถบัสซัปโปโร

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน