TJTCOBL - ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,700

ชมความสวยงามของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ สูดดมกลิ่นอันหอมหวลชวนหลงไหล
 • ชมทุ่งองุ่นอันกว้างใหญ่ มองเห็นแนวเขาโทคาจิดาเกะอยู่ด้านหน้า ณ Campana Rokkatei
 • ทานอาหารกลางวัน ณ โรงบ่มไวน์ฟุราโน่ (แบบเวสเทินสไตล์)
 • ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากหลายชนิดที่ปูดั่งพรมผืนใหญ๋ ณ โทมิตะฟาร์ม แห่งเมืองฟุราโน่
 • เดินเล่นสรวงสวรรค์แห่งฮอกไกโด ณ สวนชิกิไซโนะโอกะ
 • ชมความงดงามของบ่อน้ำสีฟ้า ผืนน้ำเป็นสีฟ้าครามดูสวยงาม

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTCOBL - ฮอกไกโด โทมิตะฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า
฿ 2,700

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

สถานีขนส่งซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

08.40 น.

จุดหมาย

เมืองฟุราโน่

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบเครื่องเสียงหลายภาษา(ภาษาญี่ปุ่น・อังกฤษ・จีน・เกาหลี)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.40 น. รถออกจากสถานีรถบัสซัปโปโร
 • 11.00-11.20 น. เดินเล่ม ทุ่งองุ่นอันกว้างใหญ่ มองเห็นแนวเขาโทคาจิดาเกะอยู่ด้านหน้า ณ Campana Rokkatei
 • 11.30-12.20 น. ทานอาหารกลางวัน ณ โรงบ่มไวน์ฟุราโน่ (แบบเวสเทินสไตล์)
 • 12.35-13.25 น. สู่ โทมิตะฟาร์ม 
  13.55-14.55 น. เดินเล่นสรวงสวรรค์แห่งฮอกไกโด ณ สวนชิกิไซโนะโอกะ
 • 15.20-15.50 น. ชมความงามของบ่อน้ำสีฟ้า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 • 19.05 น. ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร
 • 19.10 น. เดินทางถึง สถานีรถบัสซัปโปโร

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน