TJTLM1006 - โอซาก้า ทัวร์ถ่ายภาพเมืองเกียวโต

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,800

พาทัวร์ถ่ายรูปตามสถานที่คลาสสิค ในตัวเมืองเกียวโต
 • เริ่มต้นกันที่ศาลเจ้ากิฟุเนะ ต่อด้วยศาลเจ้าโอกาซากิ
 • เดินเล่นย่านกิอง ย่านเกอิชา (ฮานามากิโกโจ และ ศาลเจ้าซายากะ)
 • ถ่ายรูปธรรมชาติโดยมีป่าไผ่เรียงรายเป็นพื้นหลัง

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTLM1006 - โอซาก้า ทัวร์ถ่ายภาพเมืองเกียวโต
฿ 2,800

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) / นิปปอนบาชิ / นัมบะ OCAT

เวลาที่นัดหมาย

08.30 น. / 08.35 น. / 09.00 น.

จุดหมาย

เมืองเกียวโต

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบเครื่องเสียงหลายภาษา(ภาษาญี่ปุ่น・อังกฤษ・จีน・เกาหลี)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.30 น. รถออกจาก โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) (จุดที่ 1)
 • 08.35 น. รถออกจาก นิปปอนบาชิ  (จุดที่ 2)
 • 09.00 น. รถออกจาก นัมบะ OCAT (จุดที่ 3)
 • 10.50-11.20 ศาลเจ้ากิฟุเนะ
 • 12.00-12.30 น. ศาลเจ้าโอกาซากิ
 • 12.50-14.50 น. ย่านกิอง ย่านเกอิชา (ฮานามิโกจิ และ ศาลเจ้ายาซากะ)
 • 17.15-18.45 น. ย่านอาราชิยาม่า (สวนป่าไผ่ และ ป่ากิโมโน)
 • 20.05 น. เดินทางถึง นัมบะ OCAT (จุดที่ 1)
 • 20.25 น. เดินทางถึง  นิปปอนบาชิ  (จุดที่ 2)
 • 20.50 น. เดินทางถึง  โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) (จุดที่ 3)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ลำดับการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือทัวร์อาจดำเนินการในลำดับที่กลับกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนั้น
 • ขอแนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและสะดวกสบาย
 • ขึ้นอยู่กับสภาพถนนในแต่ละวันลำดับการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • ทัวร์นี้ดำเนินการโดยมีส่วนผสมของแขกชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามพนักงานจะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่คุณเช่นสถานที่นัดพบและเวลาที่หยุดพักเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เยี่ยมชม
 • มีไกด์พูดภาษาญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าผู้จัดทัวร์สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้พวกเขาไม่ใช่ล่ามสำหรับไกด์โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560