TJTLM1008 - โอซาก้า ท่องเที่ยวอามาโนะฮาชิดาเตะ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ หมู่บ้านหมู่บ้านคายาบูกิ โน ซาโตะในมิยาม่า

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,000

เพลิดเพลินกับจุดชมวิวแบบพาโนราม่า และบรรยากาศริมทะเลของเมืองเกียวโตที่สวยงาม
 • เพลิดเพลินกับจุดชมวิวและทิวทัศน์ริมทะเลของเมืองเกียวโต
 • ชมวิวแบบ 360 องศา ที่อามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดจากยอดเขาสูงของเมืองนี้
 • นั่งเรือชมทัศนียภาพอันสมบูรณ์แบบของเรือนแพที่หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
 • เดินเล่นที่หมู่บ้านคายาบูกิ โน ซาโตะ ในมิยาม่า หมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่ดั้งเดิม
 • ทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTLM1008 - โอซาก้า ท่องเที่ยวอามาโนะฮาชิดาเตะ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ หมู่บ้านหมู่บ้านคายาบูกิ โน ซาโตะในมิยาม่า
฿ 3,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) / นัมบะ OCAT

เวลาที่นัดหมาย

 08.30 น. / 09.00 น.

จุดหมาย

 เกียวโต

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ・จีน・)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.30 น. รถออกจาก โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) (จุดที่ 1)
 • 09.00 น. รถออกจาก นัมบะ OCAT (จุดที่ 2)
 • 11.30-12.00 น. ทานอาหารกลางวัน ที่ อามาโนะฮาชิดาเตะ (30 นาที) - อาหารชุดหม้อไฟหมู
 • 12.30-13.00 น. เดินเล่นชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (30 นาที)
 • 13.30-14.00 น. ล่องเรือ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (30 นาที)
 • 16.00-17.00 น. เดินเล่น หมู่บ้านคายาบูกิ โน ซาโตะในมิยาม่า  (60 นาที)
 • 19.00 น. เดินทางถึง นัมบะ OCAT (จุดที่ 1)
 • 19.30 น. เดินทางถึง  โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) (จุดที่ 2)
 • จุดสิ้นสุดทัวร์อาจแตกต่างกับสถานที่ขึ้นรถโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • มื้อเที่ยงจะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน โปรดเลือกอาหารที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางอาหารของคุณ
 • หากเรือชมวิว Ine Bay ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและเหตุผลในการดำเนินการอื่น ๆ จะมีการคืนค่าโดยสารให้ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเป็นการเดินเล่นรอบ ๆ บริเวณชายทะเลแทน
 • ลำดับการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือทัวร์อาจดำเนินการในลำดับที่กลับกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนั้น
 • ขอแนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและสะดวกสบาย
 • ขึ้นอยู่กับสภาพถนนในแต่ละวันลำดับการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • ทัวร์นี้ดำเนินการโดยมีส่วนผสมของแขกชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามพนักงานจะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่คุณเช่นสถานที่นัดพบและเวลาที่หยุดพักเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เยี่ยมชม
 • มีไกด์พูดภาษาญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าผู้จัดทัวร์สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้พวกเขาไม่ใช่ล่ามสำหรับไกด์โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560