TJTLM1010 - โอซาก้า เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,000

เที่ยวชมแหล่งอารยธรรมญี่ปุ่นโบราณ โอซาก้า เกียวโต ป่าไผ่อาราชิยาม่า วัดคิโยะมิซึ นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติสองข้างทางที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด
 • เดินเล่น ป่าไผ่อาราชิยาม่า
 • ไหว้พระขอพร ณ วัดคิโยะมิซุ วัดที่ยูเนสโก้บันทึกให้เป็นมรดกโลก
 • ชมความสวยงามของเสาโทโรอิสีแดงนับพันต้น ณ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTLM1010 - โอซาก้า เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
฿ 2,000
TJTLM1010 - โอซาก้า เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ (อาหารกลางวัน เซ็ท A: บุฟเฟ่ต์ 60 ชนิด)
฿ 3,000
TJTLM1010 - โอซาก้า เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ (อาหารกลางวัน เซ็ท S)
฿ 4,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) / นัมบะ OCAT

เวลาที่นัดหมาย

 08.30 น. / 09.00 น.

จุดหมาย

 เกียวโต

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ・จีน・)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

เพิ่มเติม

 ท่านสามารถซื้ออาหารกลางวันเพิ่มเติมได้ 

เซ็ท S : ชาบูเนื้อวัว หรือ เซ็ทมังสวิรัติ หรือ เซ็ท A: บุฟเฟ่ต์ 60 ชนิด

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.30 น. รถออกจาก โรงแรมอุเมดะ เฮียตัน (นิชิ อุเมดะ) (จุดที่ 1)
 • 09.00 น. รถออกจาก นัมบะ OCAT (จุดที่ 2)
 • 10.29-10.52 น. นั่งรถไฟสายโรแมนติก ซากาโนะ (20 นาที)
 • 11.00-13.00 น. เดินเล่น สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า (พร้อมทานอาหารที่เลือกซื้อ)
 • 13.45-15.00 น. วัดน้ำใส หรือ วัดคิโยะมิซึ (ในเวลา 70 นาที)
 • 15.30-16.50 น. ศาลเจ้าเทพจิ้งจอกขาว ฟูชิมิอินาริ สักการะขอพรหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (ในเวลา 100 นาที)
 • 17.50 น. เดินทางถึง นัมบะ OCAT 
 • จุดสิ้นสุดทัวร์อาจแตกต่างกับสถานที่ขึ้นรถโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ตัวอย่างเซ็ทอาหาร 

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • มื้อเที่ยงจะเป็นแบบเซ็ทต่อ 1 ท่าน โปรดเลือกอาหารที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางอาหารของคุณ
 • ขอแนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและสะดวกสบาย
 • ขึ้นอยู่กับสภาพถนนในแต่ละวันลำดับการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • ทัวร์นี้ดำเนินการโดยมีส่วนผสมของแขกชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามพนักงานจะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่คุณเช่นสถานที่นัดพบและเวลาที่หยุดพักเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เยี่ยมชม
 • มีไกด์พูดภาษาญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าผู้จัดทัวร์สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้พวกเขาไม่ใช่ล่ามสำหรับไกด์โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560