TJTLM1059 - โอซาก้า เกียวโต ทานอาหารกลางวันพร้อมชมการแสดงของไมโกะ (เริ่มจากเกียวโต)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,000

ให้ท่านได้สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของไมโกะ หรือที่รู้จักกันในนามเกอิชา พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 • เริ่มเดินทางจากเมืองเกียวโต นั่งรถไฟสาย JR Nara
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอก ศาลเจ้าที่เสาโทโรอิสีแดงรายเรียงกว่าพันต้น
 • ทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดงจากไมโกะ
 • ร่วมพิธีชงชา พร้อมถ่ายรูปแบบส่วนตัวกับไมโกะ
 • นั่งรถไฟ Hankyu สาย (Kawaramachi-Arashiyama

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTLM1059 - โอซาก้า เกียวโต ทานอาหารกลางวันพร้อมชมการแสดงของไมโกะ (เริ่มจากเกียวโต)
฿ 4,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 JR Kyoto Station (Kyoto)

เวลาที่นัดหมาย

 09.20 น.

จุดหมาย

 เมืองเกียวโต

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ・จีน・)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

เพิ่มเติม

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 : เริ่มจากเมืองเกียวโต

 • 09.20 น. เริ่มจาก JR Kyoto Station
 • 09.37-09.42 น. นั่งรถไฟสาย JR Nara Line (เกียวโต-ฟูชิมิอินาริ)
 • 09.45-11.10 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
 • 11.40-14.40 น. ทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดงของไมโกะ (30 นาที) - อาหารเมนู จังโกะ นาเบะ 
 • ร่วมพิธีชงชา และถ่ายรูป กับไมโกะ พร้อมอิสระเดินเล่นย่านกิอง ตามอัธยาศัย
 • 14.10-15.07 น. นั่งรถไฟ Hankyu สาย (Kawaramachi-Arashiyama) 
 • 15.10-16.50 จบโปรแกรมที่อาราชิยาม่า ท่านสามารถเดินทางกลับkyoto โดย JR เองได้ ( JR Saga Arashiyama Station ไป JR Kyoto Station ประมาณ 15 นาที ราคา 240 yen One way)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • มื้อเที่ยงจะเป็นแบบเซ็ทต่อ 1 ท่าน โปรดเลือกอาหารที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางอาหารของคุณ
 • ขอแนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและสะดวกสบาย
 • ขึ้นอยู่กับสภาพถนนในแต่ละวันลำดับการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • ทัวร์นี้ดำเนินการโดยมีส่วนผสมของแขกชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามพนักงานจะให้ข้อมูลพื้นฐานแก่คุณเช่นสถานที่นัดพบและเวลาที่หยุดพักเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่เยี่ยมชม
 • มีไกด์พูดภาษาญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าผู้จัดทัวร์สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้พวกเขาไม่ใช่ล่ามสำหรับไกด์โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560