TJTLM1072 - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟฟูจิวิวพาโนราม่า

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,000

นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แบบพาโนราม่า ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะ
 • เริ่มเดินทางจากเมืองโตเกียว
 • นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวของภูเขาไฟฟุจิ ชั้น 5
 • ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะ
 • ทานอาหารกลางวัน ณ ฟูจิคิว ไฮทืแลนด์ (กรณีเลือกแพคเกจรวมอาหาร)
 • เดินทางง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องหาวิธีเดินทางเองให้ลำบาก

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTLM1072 - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟฟูจิวิวพาโนราม่า
฿ 2,000
TJTLM1072 - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟฟูจิวิวพาโนราม่า (อาหารกลางวัน เซ็ท A: อาหารชุดสไตล์ยุโรปตะวันออก))
฿ 3,300
TJTLM1072 - โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ขึ้นกระเช้าชมภูเขาไฟฟูจิวิวพาโนราม่า (อาหารกลางวัน เซ็ท S : อาหาร บุฟเฟ่ต์ 80 รายการ )
฿ 4,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 อิเคะบุคุโระ / ชินจุกุ

เวลาที่นัดหมาย

 07.30 น. / 08.30 น.

จุดหมาย

 ภูเขาไฟฟูจิ

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ・จีน・)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

เพิ่มเติม

 ท่านสามารถซื้ออาหารกลางวันเพิ่มเติมได้  ** (ร้านอาหารของแต่ละเมนู จะไม่ใช่ร้านเดียวกัน) 

เซ็ท S : บุฟเฟ่ต์ 80 รายการ หรือ เซ็ท A: อาหารชุดสไตล์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 07.30 น. รถออกจาก Ikebukuro Tokto Metropolitan Theatre (จุดที่ 1)
 • 08.30 น. รถออกจาก Shinjuku Center Building (จุดที่ 2)
 • 11.10-11.50 ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยไม่สามารถขึ้น ชั้น 5ได้ เราจะนำท่านสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแทน)
 • 12.40-13.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ (กรณีเลือกแพคเกจรวมอาหาร)
 • 14.05-17.00 น . ล่องเรือชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ (20 นาที) / ขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิวถูเขาไฟฟุจิแบบพาโนราม่า (เที่ยวเดียว 3 นาที) 
 • 19.00 น. เดินทางกลับถึง ชินจุกุ (ใกล้สถานีรถไฟชินจุกุ)
 • 19.35 น. เดินทางกลับถึง Ikebukuro (ใกล้สถานีรถไฟ Ikebukuro)

ตัวอย่างเซ็ทอาหาร 

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยไม่สามารถขึ้น ชั้น 5ได้ เราจะนำท่านสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแทน
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560