TJTCOBD2 - ฮอกไกโด เที่ยวเมืองโอตารุ ขึ้นกระเช้าชมวิวโตารุบนยอดเขาเมงกุ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,250

ถ่ายรูปคลองโอตารุอันแสนเงียบสงบ สถานที่เที่ยวไฮไลท์ของเมืองโอตารุ ขึ้นกระเช้าชมวิวโอตารุ เดินเล่นถนนซาไกมาชิ ทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
 • เริ่มเดินทางจากเมืองซัปโปโร
 • ชมความงดงามของคลองโอตารุ คลองที่เป็นจุดขายของเมืองโอตารุ
 • เดินเล่น เลือกซื้อของฝาก ถนนซาไกมาจิ 
 • ชมพิพิธภัณฑ์เป่าแก้ว และพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อันเลื่องชื่อ
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองโอตารุ บนยอดเขาเมงกุ
 • รับประทานอหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ณ โรงแรมแกรนด์พาร์ค โอตารุ

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTCOBD2 - ฮอกไกโด เที่ยวเมืองโอตารุ ขึ้นกระเช้าชมวิวโตารุบนยอดเขาเมงกุ
฿ 2,250

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 สถานีขนส่งซัปโปโร 

เวลาที่นัดหมาย

09.15 น.

จุดหมาย

เมืองโอตารุ

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยระบบเครื่องเสียงหลายภาษา(ภาษาญี่ปุ่น・อังกฤษ・จีน・เกาหลี)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน (การันตีออกเดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 09.15 น. รถออกจากสถานีรถบัสซัปโปโร
 • 10.05 น.  ถึง สถานีรถบัสเมืองโอตารุ
 • 10.15-10.30 น. เข้าชม ธนาคารเก่าของฮอกไกโดที่ตอนนี้ปรับเป็นร้านจำหน่ายไวน์ (เลือกซื้อและชิมไวน์"ด้ตามอัธยาศัย)
 • 10.35-11.35 น. สถานีรถบัสคลองโอตารุ / เดินเล่นถนนซาไกมาขิ
 • 11.50-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมแกรนด์ พาร์ค โอตารุ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • 13.25-13.55 น. โรงกลั่นเหล้าสาเก อันมีชื่อเสียงของเมืองโอตารุ
 • 14.00-15.30 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์เป่าแก้ว และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • 15.55-16.55 น. ขึ้นกระเช้าชมวิว บนเขาเมงกุ
 • 17.10 น. ออกเดินทางจาก สถานีรถบัสเมืองโอตารุ
 • 18.15 น. ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซัปโปดร
 • 18.20 น. เดินทางถึง สถานีรถบัสเมืองซัปโปโร

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนั้น "ภาษาญี่ปุ่น" จะถูกใช้เป็นภาษาหลักตลอดการเดินทาง ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงานจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ในข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น (เช่น เวลารวมตัว จุดนัดพบ เป็นต้น) ไม่สามารถให้บริการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือทำหน้าที่แทนไกด์ได้
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ *ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน