KNTKA030-32 - โตเกียว Hakone Venetian Glass Museum + สวนปราสาทโอดาวาระ + เมืองอะตามิ + รับประทานบุฟเฟต์กว่า 40 รายการ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,800

ชมดอกฮานะโชบุที่สวนปราสาทโอดาวาระ ชมดอกศรีตรัง ดอกสีม่วงเหมือนพวงองุ่นที่เมืองอะตามิ ชมดอกอะจิไซ ที่บานเคล้างานแก้วคริสตัล
 • ชมดอกฮานะโชบุ หรือ ดอกไอริสสีขาว สีม่วงและสีอื่นๆกว่า 7,000 พุ่ม ที่ "สวนปราสาทโอดาวาระ"
 • ชมดอกศรีตรัง ซึ่งเป็นต้นไม้ผลัดใบที่มีดอกสีม่วงที่สวยงามเหมือนพวงองุ่นสีม่วงที่ "เมืองอะตามิ"
 • ชมดอกอะจิไซ หรือ ดอกไฮเดรนเยียสุดแปลกที่บานเคล้างานแก้วคริสตัล ซึ่งเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงชิ้นงานจะเปล่งประกายงดงามเป็นอย่างมาก ที่ Hakone Venetian Glass Museum
 • รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันกว่า 40 รายการ อาทิ roast beef และอื่นๆอีกมากมาย (60 นาที) ที่ Hilton Odawara Resort & Spa
 • ※※ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี※※
  ≪สวนปราสาทโอดาวาระ≫ ・ดอกฮานะโชบุ…ต้น-ปลายเดือนมิถุนายน
  ≪เมืองอะตามิ≫ ・ดอกศรีตรัง…ต้นเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฏาคม
  ≪Hakone Venetian Glass Museum≫ ・ดอกอะจิไซ…ต้นเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฏาคม

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTKA030-32 - โตเกียว Hakone Venetian Glass Museum + สวนปราสาทโอดาวาระ + เมืองอะตามิ + รับประทานบุฟเฟต์กว่า 40 รายการ (ขึ้นที่ชินจูกุ)
฿ 3,800
KNTKA030-32 - โตเกียว Hakone Venetian Glass Museum + สวนปราสาทโอดาวาระ + เมืองอะตามิ + รับประทานบุฟเฟต์กว่า 40 รายการ (ขึ้นที่อุเอโนะ)
฿ 4,150

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

โตเกียว

เวลาที่นัดหมาย

08:00 AM

จุดหมาย

จังหวัดชิสึโอกะ, จังหวัดคานากาว่า

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

28 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • โตเกียว (รวมตัว 8:00 นาฬิกา)
 • สวนปราสาทโอดาวาระ (ชมดอกฮานะโชบุ / 40 นาที)
 • Hilton Odawara Resort & Spa (รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน / 60 นาที)
 • เมืองอะตามิ (ชมดอกศรีตรัง / 40 นาที)
 • Hakone Venetian Glass Museum (ชมดอกอะจิไซ + เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ / 50 นาที)
 • โตเกียว (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:10 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560