KNTAA210 - โตเกียว ชม 3 เทศกาลชื่อดังของภูมิภาคโทโฮคุ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 27,000

เทศกาลอาโอโมริเนบุตะ (จังหวัดอาโอโมริ) - เทศกาลอาคิตะคันโต (จังหวัดอาคิตะ) - เทศกาลเซ็นไดทานาบาตะ (จังหวัดมิยากิ)
 • เทศกาลอาโอโมริเนบุตะ (จังหวัดอาโอโมริ) เทศกาลแห่หุ่นโคมไฟ (เนบุตะ) ขนาดยักษ์ พร้อมมีกลุ่มคนเต้นรำเดินแห่ไปทั่วเมือง มีผู้มาเยี่ยมชมมากกว่า 2 ล้านคนทุกปี
 • เทศกาลอาคิตะคันโต (จังหวัดอาคิตะ) เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าอาการเจ็บป่วย และขับไล่สิ่งชั่วร้าย อีกทั้งยังมีการขอพรให้ข้าวเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตดี โดยบรรดาผู้ถือโคมไฟจะเปล่งเสียงร้อง และถือโคมไฟขนาดใหญ่ด้วยฝ่ามือ หน้าผาก ไหล่ เอว สลับเปลี่ยนไปมาตามแต่ลีลาของแต่ละคน
 • เทศกาลเซ็นไดทานาบาตะ (จังหวัดมิยากิ) เทศกาลที่มีการตกแต่งทานาบาตะอย่างงดงามรอบๆสถานีเซ็นไดและย่านช้อปปิ้ง โดยเทศกาลนี้มีผู้มาเยี่ยมชมมากกว่า 2 ล้านคนทุกปี
 • สถานที่ท่องเที่ยว *ทะเลสาบทาซาว่า *เมืองคาคุโนะดาเตะ

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTAA210 - โตเกียว ชม 3 เทศกาลชื่อดังของภูมิภาคโทโฮคุ
฿ 27,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย

06:50 AM

จุดหมาย

Tohoku, จังหวัดอาโอโมริ, และจังหวัดอาคิตะ, จังหวัดมิยากิ (เซนได)

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม
 • [บริการเสริมข้าวกล่องอาหารเย็นในวันที่ 1 ของโปรแกรม]
 • ・Makunouchi Bento หรือ ข้าวกล่องหลากห ลายเมนู 1,000 เยน/ชุด (รวมภาษี)
 • ・Shimofuri kogen gyu meshi Bento หรือ ข้าวหน้าเนื้อวัว 1,200 เยน/ชุด (รวมภาษี)
 • ※ผู้ที่สนใจสั่งจองข้าวกล่องอาหารกลางวันนี้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 5 วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง
 • ※กรุณาชำระผ่านทางบัตรเครดิตล่วงหน้า
 • ※ผู้ที่ไม่ได้สั่งจองข้าวกล่องอาหารกลางวันนี้กับทางบริษัท กรุณาจัดเตรียมไปด้วยตัวเอง หรือซื้อได้ที่จุดแวะพักระหว่างเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ชินจูกุ (รวมตัว 6:20 นาฬิกา)
 • หน้าประตู Iriyaguchi ของสถานี JR อุเอโนะ (รวมตัว 7:20 นาฬิกา)
 • อาโอโมริ (ชมเทศกาลอาโอโมริเนบุตะจากที่นั่งชม / 180 นาที) -- เมืองอาโอโมริ (พักค้างคืน) ※เดินทางเข้าสู่ที่พักในช่วงดึก
 • โรงแรม: Hotel Pearl City หรือ ระดับเทียบเท่า (Hotel Royal Morioka, Hotel Route Inn Morioka, Hotel New CARINA, Daiwa Roynet Hotel Morioka)

วันที่ 2

 • เมืองอาโอโมริ
 • อาคิตะ เท็นเน็นคิเน็นเบ็ตสึ โนะ ซาโตะ (ชมสุนักและนกพื้นเมืองของจังหวัดอาคิตะ / 20 นาที)
 • ทะเลสาบทาซาว่า (เยี่ยมชมตามอัธยาศัย / 20 นาที)
 • เมืองคาคุโนะดาเตะ (เดินเล่นตามอัธยาศัย / 60 นาที)
 • ตลาดอาคิตะ-มารุโกโตะ (แวะพัก / 20 นาที)
 • จังหวัดอาคิตะ (ชมเทศกาลอาคิตะคันโต จากที่นั่งชม / 180 นาที)
 • เมือง Yurihonjo (พักค้างคืน) ※เดินทางเข้าสู่ที่พักในช่วงดึก
 • โรงแรม: Hotel Route-INN Yurihonjyo หรือ Yokote Central Hotel

วันที่ 3

 • เมือง Yurihonjo
 • เซ็นได (ชมเทศกาลเซ็นไดทานาบาตะตามอัธยาศัย / 90 นาที)
 • อุเอโนะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 21:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • โปรแกรมทัวร์นี้จะเดินทางเข้าสู่ที่พักในช่วงดึก ทั้ง 2 คืน (ประมาณ 24:00-24:30 นาฬิกา) ทั้งนี้ เวลาออกเดินทางจากโรงแรมในวันถัดไปอาจล่าช้าโดยขึ้นอยู่กับเวลาเดินทางถึงโรงแรม ในกรณีนี้ทางบริษัทจะทำการลดเวลาในการท่องเที่ยวลง
 • จากจุดจอดรถบัส ไปยังสถานที่ชมเทศกาล ใช้เวลาในการเดินประมาณ 30-40 นาที (ในกรณีที่แออัดไปด้วยผู้คน อาจใช้เวลามากกว่าที่ระบุไว้)
 • เนื่องจากในช่วงเวลาก่อน-หลังงานเทศกาลจะเริ่มขึ้น ทางผู้จัดงานจะมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการนำรถเข้ามาให้บริเวณใกล้เคียง และเพื่อให้การเดินทางของโปรแกรมเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทอาจนำท่านเดินทางถึงงานเทศกาลล่วงหน้ามากพอสมควรก่อนงานเทศกาลจะเริ่มขึ้น
 • ≪เกี่ยวกับที่นั่งชมที่มีการจองไว้ล่วงหน้า≫ ・เทศกาลเนบุตะแห่งอาโอโมริ → นั่งชมจากแผ่นรองนั่งที่อยู่สูงกว่าพื้นเล็กน้อย โดยจะต้องถอดรองเท้าแล้วนั่งลงบนพื้นโดยตรง (ไม่ใช่แท่นที่นั่ง) ※ในบางกรณีอาจเป็นที่นั่งเก้าอี้
 • ・เทศกาลคันโต → นั่งชมจากที่นั่งเก้าอี้ หรือ Hinadan (แท่นที่นั่ง)
 • ・เทศกาลเซ็นไดทานาบาตะ → นั่งชมตามอัธยาศัย
 • งานเทศกาลต่างๆในโปรแกรมจะจัดขึ้นตามปกติแม้ในวันที่มีฝนตก ทั้งนี้ หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ฝนตกหนัก แผ่นดินไหว ฯลฯ) งานเทศกาลอาจถูกยกเลิก ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ -ในกรณีที่มีการยกเลิก "ก่อนถึงวันออกเดินทางของโปรแกรมทัวร์" บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านตัวแทนของกลุ่มท่าน (หากไม่มีการติดต่อใดๆจากบริษัท หมายถึงโปรแกรมทัวร์ยังคงดำเนินตามปกติ) -ในกรณีที่มีการยกเลิก "หลังจากที่โปรแกรมทัวร์ได้ออกเดินทางเรียบร้อยแล้ว" บริษัทจะคืนเงินค่าที่นั่งชมให้แก่ท่าน และนำท่านสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น/หรือนำท่านกลับสู่ที่พักโดยตรง
 • ในกรณีที่ฝนตกขณะชมเทศกาลในโปรแกรม กรุณาสวมเสื้อกันฝนแทนการใช้ร่ม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนอื่น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เก้าอี้แบบพับสำหรับนั่งชมเทศกาล
 • กรุณาจัดเตรียมผ้าปูนั่ง, หมวกกันแดด, ที่ไล่แมลง, ไฟฉาย, อุปกรณ์กันฝน (เช่น เสื้อกันฝน) ติดตัวไปด้วย
 • แม้จะทำการจองเข้าพักแบบ 2 ท่านในห้องเดียวกัน ทางที่พักอาจจัดเตรียมห้องพัก Single room 2 ห้องไว้บริการ (เด็กก็เช่นกัน)
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560