KNT08618 - เซนได นั่งรถไฟท้องถิ่น Aizu Railway ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี & เยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูกุ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,300

นั่งรถไฟท้องถิ่น Aizu Railway ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวหุบเขาและหน้าหน้าผาหินที่เกิดจากธรรมชาติ
 • โปรแกรมยอดนิยม! นั่งรถไฟชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี
 • นั่งรถไฟท้องถิ่น Aizu Railway ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี (ประมาณ 15 นาที) ※ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี : ปลายเดือนตุลาคม~ต้นเดือนพฤศจิกายน
 • หน้าผาโทโน-เฮะสึริ ชมวิวหุบเขาและหน้าหน้าผาหินที่เกิดจากธรรมชาติ
 • หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูกุ เยี่ยมชมเมืองที่พักเก่าในสมัยเอโดะ พร้อมชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่แต่งแต้มสีสันไปทั่วเมือง

 

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT08618 - เซนได นั่งรถไฟท้องถิ่น Aizu Railway ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี & เยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูกุ / เดินทางวันที่ 23, 27, 30 ต.ค.2563
฿ 3,300
KNT08618 - เซนได นั่งรถไฟท้องถิ่น Aizu Railway ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี & เยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูกุ / เดินทางวันที่ 25, 31 ต.ค. และ 3 พ.ย. 2563
฿ 3,650

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ประตูทิศตะวันออกของสถานีเซ็นได

เวลาที่นัดหมาย

08:20 AM

จุดหมาย

จังหวัดฟุกุชิม่า

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

30 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม

  ~~โปรแกรมนี้มีบริการเสริมข้าวกล่องอาหารกลางวัน~~ ※สำหรับท่านที่ประสงค์จะสั่งบริการเสริมนี้ กรุณาติดต่อมายังบริษัทล่วงหน้า ※สำหรับท่านที่ไม่ประสงค์จะสั่งบริการเสริมนี้ กรุณาจัดเตรียมไปล่วงหน้า หรือ ซื้อได้ที่จุดแวะพักระหว่างทาง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ประตูตะวันออกของสถานีเซ็นได (รวมตัว 8:20 นาฬิกา)
 • สถานีรถไฟอะชิโนะมากิ-ออนเซ็น
 • [นั่งรถไฟท้องถิ่น Aizu Railway・non-reservation seat / ประมาณ 15 นาที]
 • สถานีรถไฟโทโนเฮะสึริ
 • หน้าผาโทโน-เฮะสึริ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
 • หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูกุ (เดินเล่นตามอัธยาศัยในเมืองเก่า)
 • ประตูตะวันออกของสถานีเซ็นได (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:20 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560